Danmarks Bedste Arbejdspladser 2024 er kåret. Se dem her!
MENU

Hvad har de bedste arbejdspladser til fælles?

 Hvad har de bedste arbejdspladser til fælles?
Jeg bliver tit spurgt om, hvad det er, der kendetegner de arbejdspladser, som år efter år kvalificerer sig til listen med Danmarks Bedste Arbejdspladser®. Det, de først og fremmest har til fælles, er en tro på, at det er gennem tillid, stolthed og fællesskab, at de gode resultater skabes.

Hvad har de bedste arbejdspladser til fælles?

Jeg bliver tit spurgt om, hvad det er, der kendetegner de arbejdspladser, som år efter år kvalificerer sig til listen med Danmarks Bedste Arbejdspladser®.Det, de først og fremmest har til fælles, er en tro på, at det er gennem tillid, stolthed og fællesskab, at de gode resultater skabes.

De har sat sig som mål at skabe nogle rammer, hvor medarbejderne behandles med respekt. Hvor medarbejderne får mulighed for at bruge deres kompetencer og potentiale, og hvor medarbejderne får lov til at være kreative. Og det har de gjort, fordi de tror på, at medarbejdere, som er glade for at gå på arbejde, også skaber bedre resultater.

På de bedste arbejdspladser er det at være en god arbejdsplads ikke et mål i sig selv, men derimod et strategisk delmål som skal bidrage til at eksekvere organisationens strategi. Derfor opfattes den gode arbejdsplads heller ikke som et selvstændigt HR-projekt, men som en integreret del af arbejdspladsens mission, vision, værdier og strategi. Vi ser endvidere en tendens til, at den gode arbejdsplads ikke længere er HR’s dagsorden og ansvar, men derimod hele leder-teamets dagsorden og ansvar.

Nu er det jo heldigvis sådan, at tillid, stolthed og fællesskab ikke er forbeholdt de få. Tværtimod. Alle arbejdspladser kan blive rigtig gode arbejdspladser. Men det kræver konsistens og fokus. Og det kræver, at man har en klar strategi og vision for den gode arbejdsplads.

Den gode arbejdsplads skabes med andre ord i ikke i et isoleret projekt, der forløber parallelt med hverdagen. Tværtimod. Det er netop i hverdagen, at de gode relationer opbygges, og det handler derfor om at tænke tillid, stolthed og fællesskab ind i alle relationer.

Og hvordan gør man så det? Det gør man bl.a. ved at:

Være kommunikerende og nærværende: Det er naturligvis vigtigt at holde medarbejderne informeret om, hvad der foregår på tværs af arbejdspladsen, men det er mindst lige så vigtigt at være nærværende og tilgængelig for medarbejderne i dagligdagen - ikke bare fysisk, men også mentalt.

 

Holde hvad man lover: det handler ikke kun om de store, forkromede løfter, men også om at være bevidst om at holde de små løfter, man som leder nogle gange kommer til at give den enkelte medarbejder i en travl hverdag.

 

Involvere medarbejderne i beslutninger, der påvirker dem: Der findes rigtig mange dedikerede og kompetente medarbejdere på danske arbejdspladser, som har mange ideer til, hvordan man kan gøre tingene på en anderledes eller bedre måde. Hvorfor ikke give disse medarbejdere mulighed for at dele deres tanker og involvere dem i de beslutninger, der påvirker deres hverdag og daglige arbejde?

 

Vise anerkendelse og påskønnelse: de fleste medarbejdere går på arbejde om morgenen for at bidrage, og de fleste motiveres af at føle sig succesfulde. Men den følelse opstår ikke af sig selv. Den opstår, når man bliver vist anerkendelse og påskønnelse for det arbejde, man udfører, og når man kan se, hvordan ens specifikke indsats bidrager til afdelingens eller arbejdspladsens samlede succes.

Ditte Vigsø er adm. direktør i Great Place to Work i Danmark og har omfattende erfaring med at skabe og udvikle gode arbejdspladser - både i Danmark og internationalt. Hun er en ofte anvendt oplægsholder ved konferencer og seminarer om social kapital, tillidsbaseret ledelse og gode arbejdspladser.


BEMÆRK! Dette websted bruger cookies og lignende teknologier.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du alle cookies i overensstemmelse med vores Cookie Policy.

jeg accepterer