MENU

Definitionen på en god arbejdsplads

 

 

Det kan variere meget, hvad folk mener udgør en god arbejdsplads. For nogle er en god arbejdsplads én med mange frynsegoder og fester, for andre er det vigtigere, at arbejdspladsen tager et socialt ansvar og viser en stærk forretningsetik. Andre igen vil nævne et godt arbejdsmiljø i form af kollegialt fællesskab eller god work-life balance, hvis de skal definere den gode arbejdsplads.

Danmarks Bedste Arbejdspladser arbejder ofte aktivt med flere forskellige tilgange for at fremme deres arbejdsmiljø. Når Great Place to Work vurderer arbejdspladserne, ser vi nærmere på, dels hvordan deres forskellige tiltag styrker arbejdsmiljøet, dels hvilke værdier, visioner og missioner tiltagene er udtryk for.

Vi mener, at kernen i en god arbejdspladskultur handler om tillid. På en arbejdsplads med en tillidsbaseret kultur synes medarbejderne, at ledelsen er troværdig, medarbejderne har tillid til ledernes kompetencer, kommunikative evner og ærlighed samt finder, at ledelsen behandler dem med respekt, både personligt og fagligt. Derover afhænger den gode arbejdspladskultur af, at medarbejderne er stolte over at arbejde i virksomheden, og at de føler fællesskab med kollegerne.

Tillid, Stolthed og Fællesskab er nøglekomponenter i en god arbejdspladskultur. Det kræver en dedikeret indsats at opbygge og bevare en kultur med en høj grad af de tre komponenter, men enhver virksomhed vil opleve et bedre arbejdsmiljø og en stærkere kultur, der siden vil afføde bedre resultater og gøre virksomheden mere modstandsdygtig overfor udfordringer, hvis virksomhedens ledelse formår at udvikle kulturen, hvad angår Tillid, Stolthed og Fællesskab. Lad os hjælpe jer med udviklingen.

Den globale standard

Great Place to Works undersøgelser inkluderer årligt op til 4 millioner medarbejdere på verdensplan. Vi undersøger dermed over 6000 virksomheder i forskellige størrelser og fra forskellige brancher, og vi har lister i flere end 50 lande fordelt på 6 kontinenter. Derfor har vi enestående muligheder for benchmarking af data og indsamle Best Practices fra gode arbejdspladser verden over.

Ved at blive Great Place to Work-certificeret eller endda deltage i Danmarks Bedste Arbejdspladser® får I mulighed for at benchmarke jeres arbejdsplads med gode arbejdspladser fra hele koden. Derudover deler vi de gode historier mellem Verdens Bedste Arbejdspladser og lader dem inspirere hinanden. Måske kan jeres arbejdsplads blive verdens bedste!

Hvad er en god arbejdsplads?

30 års forskning og erfaring viser, at medarbejdere på gode arbejdspladser:

  • Har tillid til menneskene, de arbejder for (målt gennem medarbejdernes oplevelse af troværdighed, respekt og retfærdighed – beskrevet nedenfor)
  • Er stolte over det arbejde, de gør
  • Føler fællesskab med deres kolleger

Great Place to Work®-modellen: Fra medarbejderens perspektiv

Baseret på vores definition på en god arbejdsplads har vi udviklet Great Place to Work®-modellen. Vi bruger modellen til at vurdere arbejdspladsen gennem medarbejdernes oplevelse af den. Modellen danner grundlag for vores Trust Index©-undersøgelse.

employee

Modellen består af fem dimensioner:

Troværdighed

Troværdighed opbygges gennem god kommunikation, lederkompetence og integritet.

Respekt

Respekt vises gennem opbakning, ved at udvise omsorg samt i samarbejdet mellem medarbejderne.

Retfærdighed

Retfærdighed er udtryk for rimelighed, upartiskhed og lighed mellem alle på arbejdspladsen.

Stolthed

Stolthed omhandler hhv. medarbejderens stolthed over sit eget arbejde, sit team og arbejdspladsen generelt.

Fællesskab

Fællesskab har at gøre med graden af imødekommenhed, venlighed og styrken af medarbejdernes sammenhold.

En god arbejdsplads – fra ledelsens perspektiv

Fra lederens perspektiv er en god arbejdsplads et sted, hvor ledere:

  • Indfrier organisationens målsætninger
  • Arbejder med medarbejdere, der gør deres bedste
  • Arbejder som et team i en tillidsbaseret kultur
employee

Gennem vores arbejde med den gode arbejdsplads har vi identificeret ni områder, hvorigennem ledelsen bedst kan påvirke graden af tillid:

1. Ansættelse og velkomst

Ansættelsesprocedurer bør sikre, at nye medarbejdere passer ind i arbejdspladsens kultur og føler sig velkomne.

2. Inspiration

Det tydeliggøres for medarbejderne, hvordan de bidrager til virksomhedens vision og mission, og at deres arbejde er meningsfuldt.

3. Information

Ledelsen formidler information åbent og gennemsigtigt.

4. Involvering

Ledelsen er tilgængelig og søger aktivt input fra medarbejderne.

5. Påskønnelse

Medarbejderne bliver påskønnet for deres arbejde.

6. Udvikling

Ledelsen opfordrer medarbejderne til faglig og personlig udvikling.

7. Omsorg

Ledelsen behandler medarbejderne som hele mennesker med både et arbejds- og privatliv, der skal balanceres. Arbejdsmiljøet på arbejdspladsen er inkluderende og mangfoldigt.

8. Fejring

Ledelsen motiverer til fejring af både store og små succeser for arbejdspladsen.

9. Lighed og socialt ansvar

Medarbejdere og ledere behandles og belønnes ligeligt, og arbejdspladsen viser social ansvarlighed.

 

 

At blive certificeret som et "Great Place To Work©"

Great Place to Works model for, hvad en god arbejdsplads er, gælder for arbejdspladser uanset størrelse og branche og på tværs af kulturelle og geografiske forskelle. Vi inviterer dig til at lære mere om, hvordan du kan skabe en god arbejdsplads med et godt både psykisk og fysisk arbejdsmiljø. For alle på arbejdspladsen!

 

Kontakt os

 

 

BEMÆRK! Dette websted bruger cookies og lignende teknologier.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du alle cookies i overensstemmelse med vores Cookie Policy.

jeg accepterer