Hvad kræver det at blive Great Place To Work certificeret? Find ud af det her!
MENU

Danmarks Bedste Arbejdspladser 2024 giver håb for fremtiden

 Danmarks Bedste Arbejdspladser 2024 giver håb for fremtiden

Listen med Danmarks Bedste Arbejdspladser 2024 er den 23. af sin slags, og niveauet for de i alt 45 arbejdspladser, der i år kan kalde sig Danmarks Bedste, er tårnhøjt. Helt præcist mener 94% af medarbejderne på de listede arbejdspladser, at deres arbejdspladser alt taget i betragtning er rigtig gode.  

Verden kan bare komme an

Ikke nok med at de 45 arbejdspladser opleves som gode. De er også karakteriseret ved en høj grad af tillid, stolthed og fællesskab. Et par highlights illustrerer pointen:

På tværs af de 45 arbejdspladser oplever 92% af medarbejderne, at deres ledelse stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde uden at kigge dem over skulderen, 92% af medarbejderne udtrykker, at de er stolte af at fortælle andre, hvor de arbejder og hele 95% oplever at medarbejderne udviser omsorg for hinanden. Mere end 9 ud af 10 medarbejdere af de godt 9.000, som har besvaret undersøgelsen, der ligge bag kåringen, har svaret, at de deler de oplevelser.

Tilliden, stoltheden og fællesskabet giver overskud. Overskud til at være noget ekstra, til at give og rumme og til at møde nye udfordringer med oprejst pande.

Det oplever man, når man kommer tæt på arbejdspladserne, som Great Place To Work gør det i form af arbejdspladsernes kulturprofiler og medarbejdernes kommentarer.  

En medarbejder skriver for eksempel i en kommentar til undersøgelsen:

”Man føler, man er på det HELT rigtige hold. Konkurrenterne og verden kan bare komme an!”.

Danmarks Bedste Arbejdspladser giver håb for fremtiden

Overskuddet ses tydeligt  i det utal af praksisser, som mange af arbejdspladserne har sat i værk for at skabe diversitet, lighed, inklusion og en følelse af at høre til – og initiativerne afspejles i resultaterne. Medarbejdernes oplevelse af diversitet og inklusion blandt de allerstærkeste i undersøgelsen:

I gennemsnit oplever 97% af medarbejderne på de listede arbejdspladser, at alle bliver behandlet retfærdigt uanset seksuel orientering, etnisk oprindelse, køn eller alder og 94% af medarbejderne på Danmarks Bedste Arbejdspladser 2024, føler at de kan være sig selv, når de går på arbejde.

Det er vigtige resultater, som giver håb i en tid, hvor nogle mennesker fortsat ekskluderes fra arbejdsmarkedet alene af den grund, at de opleves som anderledes. Behovet for at inkludere så stor en andel af arbejdsstyrken som muligt er stort. Sammen med initiativer, der f.eks. giver medarbejderne fri til at yde sociale bidrag, hjælpe til i nærområdet og rydde op i naturen, er DEIB initiativerne med til at gøre arbejdet meningsfuldt for medarbejderne:

”Jeg har det godt med den måde, vi bidrager til samfundet på”, har 89% svaret, 87% at deres arbejde giver mening.

4 arbejdspladser gør sig særlig bemærket ved at have iværksat nogle initiativer, som kan være til inspiration for andre og på den baggrund vinder de specialpriser i de 4 kategorier: Ligestilling, Unge, Seniorer og Mangfoldighed. Du kan læse om de fire arbejdspladser her.

Kunstig intelligens bydes velkommen

På Danmarks Bedste Arbejdspladser er overskuddet stort og det kommer også til udtryk i mødet med den nok største forandring, som har ramt verden i det forgangne år, nemlig adgangen til brug af kunstig intelligens eller AI.

De bedste arbejdspladser lader sig ikke skræmme, men byder forandringen velkommen. De forbereder sig, uddanner medarbejderne og har tillid til, at medarbejderne kan håndtere forandringen. I undersøgelsen har 85% svaret, at arbejdspladserne anerkender medarbejdere, som afprøver nye og bedre måder at gøre tingene på, uanset resultatet og 88% har svaret, at medarbejderne på arbejdspladserne hurtigt tilpasser sig forandringer, der er nødvendige for arbejdspladsens succes.

Samtidig er der ikke noget, som tyder på, at medarbejderne frygter hvad den kunstige intelligens indtog kan have af konsekvenser for deres arbejdssituation:  90% af medarbejderne på Danmarks Bedste Arbejdspladser har tillid til at deres ledelse ikke ville opsige nogen uden grund.

Fleksibilitet og individualitet i højsædet under hensyn til virksomhed og kunder

Med COVID holdt den hybride arbejdsplads for alvor sit indtog på kontorarbejdspladserne verden over og har siden været et diskussionsemne: Hvad der er for meget, og hvad der er tilpas, skiller vandene og diskussionen bølger til stadighed frem og tilbage.

Danmarks Bedste Arbejdspladser er gået til problemstillingen med vanlig ro: Vis tillid til hinanden. Der gives rum og vises tillid til, at medarbejderne magter at navigere i egne behov og hensyn til virksomheden – også selvom behov er individuelle og hensynene meget forskellige fra virksomhed til virksomhed. Hver arbejdsplads har i fællesskab mellem ledere og medarbejder fundet den løsning, de synes virker bedst.

Ikke bare på kontorer og hjemmearbejdspladser er fleksibilitetsfølelsen høj, når det kommer til at selv kunne være med til planlægge sin arbejdsuge er svarene fra medarbejderne i særklasse:

”Jeg kan tage fri fra arbejde, når jeg synes, det er nødvendigt har 93% af medarbejderne i undersøgelsen svaret, 87% at de bliver opmuntret til at balancere deres arbejdsliv og privatliv”.

I en tid med store forandringer er Danmarks Bedste Arbejdspladser et lille skud af energi, som giver håb for fremtiden. En ukendt fremtid der gås i møde med en arbejdspladskultur båret af tillid, stolthed og fællesskab.

Læs de fire vinderportrætter her.


BEMÆRK! Dette websted bruger cookies og lignende teknologier.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du alle cookies i overensstemmelse med vores Cookie Policy.

jeg accepterer