Hvad kræver det at blive Great Place To Work certificeret? Find ud af det her!
MENU

Retningslinjer for online-brug

Great Place to Work® Institute, Inc. ("GPTW") ønsker at give mulighed for at udveksle informationer og idéer, som hjælper virksomheder og samfundet som helhed med at opbygge gode arbejdspladser. Du kan kommentere en artikel, der er offentliggjort på en GPTW-webside ("sitet"), eller du kan deltage på sociale medier - herunder, men ikke begrænset til, Facebook, Twitter og LinkedIn - ved at klikke på et link fra sitet.

Overholdelse af lovgivning og brugsbetingelser

Hvis du vælger at skrive en kommentar eller deltage på sociale medier, accepterer du at overholde alle gældende love og bestemmelser, herunder, uden begrænsning, love om intellektuel ejendomsret og privatlivets fred.

Du accepterer også at overholde de vilkår og betingelser , som gælder for sitet.

Derudover accepterer du at overholde de vilkår og betingelser, der er offentliggjort på det relevante sociale medie - såsom Facebook, Twitter eller LinkedIn.

Hvis der er uoverensstemmelser mellem disse retningslinjer for online-brug ("retningslinjerne") og de vilkår og betingelser , der er angivet på sitet, accepterer du, at disse GPTW-retningslinjer har forrang.  Hvis der tilsvarende er uoverensstemmelser mellem disse retningslinjer og de vilkår og betingelser, der er angivet på Facebook eller andre sociale medier, accepterer du, at disse GPTW-retningslinjer har forrang.

Bemærk venligst, at i de sjældne tilfælde, hvor brugere overtræder vores retningslinjer, vil der blive sendt en advarsel, og om nødvendigt vil der blive lukket for kommentarer.

Brugerindhold

Du forstår og accepterer, at den person, hvorfra brugerindholdet stammer, er ansvarlig for al tekst, grafik, software, musik, lyd, fotografier, videoer, beskeder, opslag, data, oplysninger eller andre materialer (samlet benævnt "brugerindholdet"). Derfor er du ansvarlig for alt brugerindhold, du offentliggør, udbreder eller videresender.

Du vil offentliggøre indhold ærligt og i god tro og med det formål at informere og fremme diskussioner. Brugere, som forårsager forstyrrelser, er ikke velkomne. Hvis vi har grund til at tro, at du offentliggør indhold med den hensigt at skabe forstyrrelser eller at skade nogen, vil du blive udelukket fra at indsende indhold fremover.

Du accepterer ikke at:

(1) indsende eller formidle brugerindhold, der er ulovligt, chikanerende, ærekrænkende, krænkende, truende, uanstændigt, generende, skadevoldende, injurisk eller krænkende for andres privatliv

(2) indsende eller formidle brugerindhold, der krænker eller overtræder en parts ophavsret, varemærke, forretningshemmelighed, patent eller anden ejendomsret, herunder, men ikke begrænset til, brug af tredjeparts ophavsretligt beskyttet materiale uden behørig tilladelse eller tilskrivning ved hjælp af tredjeparts varemærker uden behørig tilladelse eller tilskrivning og anvendelse eller distribution af tredjepartsoplysninger (også beskyttet som en forretningshemmelighed) i strid med tavshedspligten

(3) indsende eller formidle orme, virus eller andre skadelige, forstyrrende eller ødelæggende filer, kode eller programmer

(4) indsende eller formidle reklamer, salgsmateriale, kædebreve, spam, uønskede e-mails fra annoncører eller enhver anden form for uopfordret masse-e-mail til personer eller instanser, der ikke har indvilliget i at være en del af sådan formidling

(5) efterligne nogen person eller instans, i strid med sandheden eller på anden måde vildlede om din tilknytning til nogen person eller instans, forsætligt udelade, slette, forfalske eller vildlede om overførte oplysninger, herunder overskrifter, returadresser og internetprotokoladresser, eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen af overført brugerindhold

(6) indsende eller formidle brugerindhold, som du ikke har ret til at indsende, formidle eller videresende

(7) forstyrre den normale strøm af dialog eller på anden vis handle på en måde, der negativt påvirker andre brugeres evne til at deltage i realtidsudvekslinger

(8) gribe ind i, forstyrre eller på nogen måde skade sitet, servere eller netværk, der er forbundet med sitet

(9) angribe personer eller skade andre brugeres omdømme, bruge skældsord, fornærme, latterliggøre, håne, stalke eller på anden vis chikanere andre brugere

(10) fornærme, angribe, nedvurdere eller latterliggøre andre brugeres overbevisninger og valg i livet

(11) indsamle eller opbevare personlige oplysninger om andre brugere

(12) deltage i aktiviteter, der krænker andres privatlivsrettigheder, herunder, men ikke begrænset til, indsamling og distribution af oplysninger om andre brugere uden deres tilladelse, medmindre det er tilladt i henhold til gældende lovgivning

(13) bruge sitet til nogen ulovlige formål

(14) indsende for- og efternavn eller andre identificerende oplysninger om nogen person, herunder også deres arbejdsadresse eller deres nøjagtige bopælsadresse, medmindre du har vedkommendes tilladelse. Trods disse retningslinjer må du, hvis du indsender faktuelle oplysninger om en virksomhed, inkludere fulde navn(e) på enkeltpersoner og deres jobtitler og -lokaliteter, forudsat dit indlæg er korrekt og ikke ærekrænkende

(15) videresende eller indsende private beskeder, som nogen har sendt dig, medmindre du har vedkommendes skriftlige tilladelse eller

(16)  vælge et alias, som er vulgært eller uanstændigt, eller som forvansker dig eller andre brugere

Billeder

(17) Du er velkommen til at indsende billeder, så længe de er i overensstemmelse med alle vores retningslinjer og forudsat, at du har modtaget skriftligt samtykke fra fotografen og fra alle personer, der er afbildet.

Andre websider

(18) Du må omtale, linke til og drøfte andre websider, der er af interesse for brugerne, forudsat at de websider, som du linker eller henviser til, er i overensstemmelse med vores retningslinjer.

Overtrædelse af disse retningslinjer

(1) Hvis du overtræder disse retningslinjer, kan dine handlinger resultere i enten en advarsel, en suspension eller en permanent udelukkelse fra at deltage på sitet.

(2) Forbud foretages efter GPTWs skøn og er udelukkende baseret på resultatet af vores vurdering af, om en bruger har udvist manglende evne eller modvilje til at følge vores retningslinjer.

Brugerindhold/korrespondance

Du anerkender, at GPTW generelt ikke gennemser brugerindhold, men at GPTW og dennes administratorer har ret (men ikke pligt) til efter eget skøn at redigere, afvise, fjerne eller flytte brugerindhold. GPTW og dennes administratorer har ret til at fjerne brugerindhold, som GPTW efter eget skøn anser for stødende, uanset om det er af juridiske eller af andre årsager.

Du anerkender og accepterer, at GPTW må gemme brugerindhold og også må videregive brugerindhold, hvis det påkræves ved lov eller i god tro, at sådan opbevaring eller offentliggørelse er rimeligt nødvendig for at: (a) overholde den juridiske proces, (b) reagere på krav om, at brugerindhold krænker tredjeparters rettigheder eller (c) beskytte rettigheder, ejendom eller personlig sikkerhed for GPTW, dets brugere og offentligheden. 

Oplysninger om vores brug af personligt identificerbare oplysninger, der er indeholdt i brugerindhold, er angivet i vores fortrolighedspolitik.

Ved at indsende brugerindhold på sitet eller ved at overføre brugerindhold ved hjælp af sitet repræsenterer og garanterer du over for GPTW, (1) at du har alle nødvendige licenser, samtykker, undtagelser, udgivelser, godkendelser og/eller tilladelser til at indsende eller overføre brugerindhold og (2) giver GPTW uigenkaldelig, verdensomspændende, ikke-eksklusiv, bestandig, fuldt autoriseret, royaltyfri ret og licens til at bruge, reproducere, modificere, tilpasse, publicere, oversætte, oprette afledte værker fra, distribuere, transmittere, offentligt udføre og offentligt vise sådant brugerindhold (helt eller delvist) og/eller indarbejde det (helt eller delvist) i andre værker i enhver form, medie eller teknologi, der er kendt nu eller senere bliver udviklet.

Du anerkender, at sitet indeholder meninger og synspunkter fra andre brugere, som GPTW ikke er ansvarlige for. Du anerkender endvidere, at GPTW ikke er ansvarlige for rigtigheden af alt brugerindhold, der offentliggøres på sitet. Du forstår og accepterer, at du selv skal bedømme og påtage dig alle risici forbundet med brug af brugerindhold, herunder eventuel tillid til nøjagtigheden, fuldstændigheden eller brug af sådant brugerindhold.

Eventuelle kommentarer, materialer eller breve, som du sender til GPTW vedrørende sitet, herunder, uden begrænsning, spørgsmål, kommentarer, forslag, kritik eller lignende, anses for at være ikke-fortrolige og fri for ethvert krav om ejendomsret eller personlige rettigheder, medmindre du udtrykkeligt angiver i korrespondancen, at materialet (i) er "ikke til offentliggørelse" og (ii) indeholder "private og fortrolige" oplysninger, der ikke må distribueres. GPTW har ikke nogen form for forpligtelse med hensyn til materialer, som du ikke begrænser, og GPTW vil frit kunne gengive, bruge, offentliggøre, udstille, offentligt vise, transformere, redigere, forkorte, oprette afledte værker fra og/eller distribuere materialer, som du ikke begrænser. Du anerkender også, at det, du indsender, kan blive registreret af søgemaskiner såsom Yahoo eller Google. Derudover må GPTW frit anvende idéer, koncepter, knowhow eller teknikker, der indgår i enhver form for kommunikation, du sender til GPTW, til ethvert formål, uden kompensation eller andre forpligtelser til nogen, deriblandt dig selv.

Lagring af indhold

Du accepterer, at GPTW efter eget skøn og uden forudgående varsel kan oprette en maksimal mængde lagerplads til brugerindhold, der opbevares, formidles eller overføres via sitet. Du accepterer, at GPTW ikke har noget ansvar eller erstatningspligt for sletning eller manglende lagring af beskeder, kommunikation eller andet brugerindhold, der opretholdes, formidles eller transmitteres via sitet.

Din kontakt med tredjeparter

De forhold, du har til tredjeparter, der findes på eller via sitet, er udelukkende mellem dig og tredjepart. GPTW påtager sig ikke ansvaret for og yder ingen garantier på varer eller tjenesteydelser, der tilbydes af sådanne tredjeparter, og du er enig i, at GPTW ikke er ansvarlig for noget tab eller skade, der er pådraget som følge af eventuelle transaktioner mellem dig og enhver tredjepart eller som følge af tilstedeværelsen af sådanne tredjeparter på sitet.

Opsigelse

Du accepterer, at GPTW efter eget skøn og til enhver tid kan opsige din brug af sitet og kan fjerne eller slette alt dit brugerindhold fra sitet, uden forudgående varsel til dig af, uanset årsag, som GPTW efter eget skøn finder det hensigtsmæssigt. Du accepterer desuden, at GPTW ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for konsekvenserne af en opsigelse af din brug af eller adgang til sitet. I tilfælde af opsigelse af din brug af eller adgang til sitet accepterer du, at en sådan opsigelse lever op til bestemmelserne om intellektuel ejendomsrettighed, erstatning, ansvarsfraskrivelse, garanti, ansvarsbegrænsning og gældende lovgivning.

Oversættelser

Disse retningslinjer for online-brugerindhold er offentliggjort på GPTWs tilknyttede websider i mange jurisdiktioner over hele verden og på talrige sprog.  Hvis du ikke taler dette sprog flydende, kan du besøge en webside for Great Place to Work® i et land, hvor du er mest hjemme i sproget.  Hvis du har spørgsmål, bedes du benytte funktionen “KONTAKT OS”.

Sidst ændret:  Den 9. juni 2011

BEMÆRK! Dette websted bruger cookies og lignende teknologier.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du alle cookies i overensstemmelse med vores Cookie Policy.

jeg accepterer