Hvad kræver det at blive Great Place To Work certificeret? Find ud af det her!
MENU

Bag om Danmarks Bedste Arbejdspladser 2024

 Bag om Danmarks Bedste Arbejdspladser 2024

Listen med Danmarks Bedste Arbejdspladser 2024 er den 23. af sin slags. Den første blev offentliggjort i 2001 og kun COVID-pandemien forhindrede i 2021 en udgivelse.

I 2024 kan i alt 45 arbejdspladser smykke sig med titlen Danmarks Bedste Arbejdspladser®;

  • 5 i kategorien ’flere end 500 medarbejdere’,
  • 25 i kategorien ’50 – 499 medarbejdere’, og
  • 15 i kategorien ’20 – 49 medarbejdere’.

Herudover kan 10 arbejdspladser kalde sig IT-Branchens Bedste Arbejdspladser og fire arbejdspladser vinder specialpriser. Læs mere om specialprisvinderne her.

Af de 45 arbejdspladser, som består af både private og offentlige arbejdspladser, er 15 af dem blandt Danmarks Bedste for første gang, mens fire arbejdspladser har været på listen med Danmarks Bedste Arbejdspladser® i 15 år eller mere. Det er virksomhederne Abakion, AbbVie, Beierholm og Devoteam. Sidstnævnte er rekordholder med hele 22 listeplaceringer af de 23 mulige.  

For at kvalificere sig til listen med Danmarks Bedste Arbejdspladser skal de deltagende arbejdspladser gennemføre Great Place To Works ip-beskyttede Trust Index© undersøgelse. Vi har identificeret en række temaer og metrics, der ikke alene forudsiger, om medarbejdere har en positiv oplevelse af deres arbejdsplads, men også siger noget om muligheden for fastholdelse, forandringsparathed og forretningsmæssige resultater generelt.

Med undersøgelsen måler vi essensen af det vi ved, skaber gode arbejdspladser — tillid mellem ledelse og medarbejdere, stolthed over arbejdspladsen og en oplevelse af samhørighed og fællesskab.  

Undersøgelsen giver medarbejderne mulighed for at dele fortrolig kvantitativ og kvalitativ feedback om arbejdspladsens kultur ved at svare på 60 spørgsmål, på en femtrins svarskala og to åbne spørgsmål. Svarskalaen på de kvantitative spørgsmål går fra ’Næsten altid usandt’ til ’Næsten altid sandt’. Arbejdspladsens Trust Index© score beregnes som det samlede gennemsnit af de to positive svar ’Ofte sandt’ og ’Næsten altid sandt’.

Medarbejderne forholder sig til, om lederne er tilgængelige, kommunikerer ærligt og tydeligt, og om ledelsens handlinger stemmer overens med dens ord. Medarbejderne forholder sig også til, om de føler sig respekterede som individer, om de tilbydes uddannelse, bliver vist påskønnelse, støttes i deres trivsel og gives muligheder for selv at bidrage. De forholder sig til, om de oplever arbejdspladsen som fair, hvad angår løn, forfremmelser, anerkendelse og muligheder. – Om de er stolte af deres arbejde, deres team og arbejdspladsen og om de føler, at de gør en forskel på arbejdspladsen og oplever deres arbejde som meningsfuldt. Endelig om de føler fællesskab med deres kolleger, oplever at blive vist omsorg og om de kan være sig selv på arbejdspladsen.

Der er strenge krav for, hvordan undersøgelsen omdeles og til svarprocenten for at sikre, at besvarelserne er repræsentative for hele arbejdspladsen.

Placeringer på listen med Danmarks Bedste Arbejdspladser baseres på medarbejdernes svar, som vi analyserer for at finde ud af, i hvor høj grad, oplevelserne deles af alle medarbejdere på arbejdspladsen. Vi ser på resultaterne på tværs af demografiske grupper og roller på arbejdspladserne for at vurdere både kvaliteten og konsistensen af medarbejdernes oplevelser.  - De bedste arbejdspladser skaber gode oplevelser ikke kun for ledelsen, men også for deres deltidsmedarbejdere i fronten, for dem, der lige er blevet ansat og for dem, der har tilbragt hele deres arbejdsliv på arbejdspladsen, for alle køn, etniske baggrunde eller eventuelt fysisk eller mentalt handicap.

Vi interesserer os også for, hvad arbejdspladserne tilbyder medarbejderne

Arbejdspladser med flere end 50 medarbejdere besvarer udover spørgeskemaundersøgelsen også 6 åbne spørgsmål, som giver et indblik i, hvordan arbejdspladserne skaber arbejdspladskulturer, som er gode for alle deres medarbejdere.  

De 6 spørgsmål vedrører, hvad der i deres egen optik gør arbejdspladsen god, arbejdspladsernes værdier, og hvordan medarbejderne involveres i at udvikle nye idéer og måder at gøre tingene på. Desuden fortæller arbejdspladserne om de strukturer og programmer, der sammen med måden at lede på sikrer, at alle medarbejdere uanset religiøs, etnisk, social eller uddannelsesmæssig baggrund behandles lige og gives lige muligheder.

Besvarelserne evalueres nøje og holdes op imod Great Place To Works researchdrevne kriterier.

På baggrund af det data og prosa, arbejdspladserne deler, identificerer vi de arbejdspladser, der tilbyder de mest generøse, hensynsfulde og innovative programmer, som afspejler en oprigtig vilje til at imødekomme medarbejdernes forskelligartede behov både på og udenfor arbejdspladsen – som valideret af medarbejderne selv i medarbejderundersøgelsen.

Danmarks Bedste Arbejdspladser® findes ved at identificere de arbejdspladser med de bedste resultater på tværs af arbejdspladsen og en evaluering af de 6 åbne spørgsmål. Medarbejdernes besvarelse af Trust Index© undersøgelsen vægter højest, nemlig 75% af den samlede vurdering og evalueringen af de 6 åbne spørgsmål 25%.


BEMÆRK! Dette websted bruger cookies og lignende teknologier.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du alle cookies i overensstemmelse med vores Cookie Policy.

jeg accepterer