Hvad kræver det at blive Great Place To Work certificeret? Find ud af det her!
MENU

Vilkår for websiden

GODDAG og VELKOMMEN til vores webside. Vi offentliggør disse vilkår og betingelser for at overholde en lang række love, der regulerer driften af en internetside. Vilkårene omfatter en række vigtige spørgsmål, herunder beskyttelse af ophavsretligt beskyttet materiale og anden intellektuel ejendomsret, samt præsentation, indsamling og brug af oplysninger.

Disse vilkår gælder for din brug af denne webside ("websiden"), og de gælder også for:  (a) alle websider, der ejes og/eller leveres af Great Place to Work® Institute, Inc. ("GPTW") herunder alle tjenester, der tilbydes via denne webside og/eller enhver anden GPTW webside ("Tjenesterne"); (b) alle softwareopgaver og applikationer ejet og/eller leveret af GPTW og/eller tilgængelig på eller gennem denne webside eller andre GPTW-websider ("Softwaren") og (c) alle websider, data, tekst, billeder, fotografier, illustrationer, grafik, lyd, video og dokumenter, herunder artikler, marketingmateriale, pressemeddelelser og andre oplysninger og indhold, der er tilgængelige på eller via denne webside eller en hvilken som helst GPTW-webside.

GPTWs mission er at skabe et bedre samfund ved at hjælpeorganisationer med at transformere deres arbejdspladser. Hvis du er interesseret i at hjælpe med at skabe gode arbejdspladser, så er der inspiration at hente på vores webside. Vi tror på, at hvis du læser materialet på websiden, tilslutter dig de præsenterede idéer og er i stand til at implementere dem på din arbejdsplads, så kan verden blive et bedre sted. Hvis du har spørgsmål til brugen af materialet på websiden, så læs videre. Vi håber, at du finder svar på alle dine spørgsmål. Hvis du stadig har spørgsmål, efter at have læst det hele, så kontakt os via funktione “KONTAKT OS” på siden.  Vi håber, at det præsenterede materiale vil inspirere dig til at gå i gang!

Når du går ind på og bruge denne webside, anerkender du at have læst og forstået disse vilkår, og at du accepterer dem og indvilliger i at være juridisk bundet af dem. Du bør ikke bruge denne webside, hvis du har indvendinger mod nogen af disse vilkår.

GPTW kan med tiden revidere disse vilkår og fortrolighedspolitikken når nye funktioner tilføjes til websiden eller i takt med love og standarder for internettet udarbejdes. Vi vil gøre opmærksom på disse ændringer på et fremtrædende sted, men anbefaler, at du læser disse vilkår regelmæssigt, når du besøger Websiden.

Din fortsatte tilstedeværelse på denne Side viser din accept af disse vilkår, herunder din accept af fortrolighedspolitikken og indsamling, brug, offentliggørelse, administration og opbevaring af dine personlige oplysninger (som defineret i fortrolighedspolitikken).

Hvis du har indvendinger mod nogen af disse vilkår, bør du omgående indstille brugen af denne webside.

Andre vilkår

Nogle områder på denne webside kan have yderligere regler, retningslinjer og/eller andre vilkår, der gælder for din adgang til og/eller brug af dette område på websiden, og disse kan blive ændret fra tid til anden ("andre vilkår"). Hvis du f.eks. overfører eller sender indhold, herunder tekst, grafik, software, musik, lyd, fotografier, videoer, meddelelser, kommentarer, feedback, data, oplysninger eller andet materiale (samlet benævnt "brugerindhold"), se vores Retningslinjer for online-brug for oplysninger om, hvordan GPTW håndterer brugerindhold. Derudover er der på denne webside links til sociale medier såsom Facebook, Twitter og LinkedIn. Vi anbefaler, at du gennemgår fortrolighedspolitikkerne og andre vilkår på disse websider, inden du indsender brugerindhold. Og hvis du deltager i en undersøgels, der foretages af GPTW, bedes du gennemgå betingelserne for det enkelte undersøgelsesprojekt. Hvis der er uoverensstemmelse mellem disse vilkår og de øvrige vilkår, har de øvrige vilkår forrang.

Din indsendelse af brugerindhold 

Når du overfører eller indsender brugerindhold på eller til websiden, erklærer og garanterer du, (1) at GPTW har alle nødvendige licenser, samtykker, undtagelser, udgivelser, godkendelser og/eller tilladelser til at poste eller overføre sådant brugerindhold, og (2) giver GPTW en uigenkaldelig, verdensomspændende, ikke-eksklusiv, bestandig, fuldt autoriseret, royaltyfri ret og licens til at bruge, reproducere, modificere, tilpasse, publicere, oversætte, oprette afledte værker fra, distribuere, transmittere, offentligt udføre og offentligt vise sådant indhold (helt eller delvist) og/eller indarbejde det (helt eller delvist) i andre værker i enhver form, medie eller teknologi, der er kendt nu eller senere bliver udviklet. Du anerkender, at alt brugerindhold indsendt af dig, kan håndteres af GPTW på en ikke-fortrolig måde. Se venligst Retningslinjer for online-brug for flere oplysninger om brugerindhold, herunder hvordan GPTW håndterer brugerindhold.

Brug af Siden

Visse områder på websiden kan være begrænset til godkendte brugere, som muligvis skal anvende en adgangskode. Du accepterer ikke at dele adgangskode(r) eller andre adgangsoplysninger. Du accepterer, at du er ansvarlig for at opbevare dine adgangskoder og andre oplysninger om adgang til websiden sikkert, og at du er ansvarlig for alle aktiviteter, der opstår som følge af, at du bruger dit kodeord og/eller anden adgang til websiden. Du accepterer desude, at du straks skal underrette GPTW, hvis du opdager uautoriseret brug af din adgangskode(r) eller andre adgangsoplysninger til websiden.

Du accepterer ikke at bruge websiden på nogen måde, der kan skade, deaktivere, forringe eller forårsage unødig belastning af websiden og/eller dens host, servere, netværk, systemer eller andre brugere. Du accepterer, at du ikke på nogen måde vil forstyrre driften af websiden (herunder levering af tjenester), at du ikke sender virus eller orm til websiden, at du ikke bruger nogen spider, robot eller enhver anden automatisk mekanisme til at få adgang til Siden og/eller dens servere eller systemer, og at du ikke forårsager overfyldning, spam, mailbombning, nedbrud eller på anden måde sende uopfordrede e-mails til andre brugere af Siden. Du accepterer desuden ikke at forsøge at få adgang til data, der ikke er beregnet til din brug, ikke at forsøge at logge på en server eller konto, som du ikke har tilladelse til at få adgang til og ikke at snage i, scanne eller teste sårbarheden af noget system eller netværk relateret på nogen måde til websiden uden tilladelse.

Software

Du anerkender, at disse vilkår gælder for din brug af enhver software (som defineret ovenfor), der leveres af GPTW og/eller stilles til rådighed via websiden, uanset om der er licensaftaler og/eller slutbrugeraftaler. Medmindre andet er aftalt skriftligt, anerkender du, at (1) din brug af softwaren kun er til personlige og/eller ikke-kommercielle formål, (2) du må ikke forsøge at ændre eller modificere softwaren, (3) du må ikke foretage reverse engineering, dekompilere eller på anden måde forsøge at få adgang til softwarens kildekode, (4) du må ikke forsøge at omgå eller deaktivere softwaren eller den tilsigtede anvendelse, og (5) du må ikke kopiere, underlicensere, tildele, overføre, distribuere, transmittere eller på anden måde bruge softwaren, uden udtrykkelig forudgående skriftligt samtykke fra GPTW.

Tjenester

GPTW kan til enhver tid ændre eller fjerne tjenester der tilbydes på eller igennem websiden. GPTW garanterer ikke, at tjenester er tilgængelige til brug på din lokation, og en henvisning til Ttjenester på siden betyder ikke, at tjenesterne vil være tilgængelige for dig og/eller på din lokation.

Ophavsret og tilladelser

Du er velkommen til at browse på websiden. Generelt og medmindre andet er angivet, må du gennemse og printe kopier af materiale på websiden, forudsat at materialet (1) kun bruges til ikke-kommercielle formål, og (2) og uden ændring bibeholder alle varemærker og andre navnebeskyttelsesmeddelelser på materialet som vist på websiden.

Du har ikke tilladelse til at fremstille eller distribuere kopier af materiale på Siden til kommercielt brug uden forudgående skriftlig tilladelse fra GPTW. Intet materiale, der findes på websiden (inklusive alt software, HTML-kode og anden kode), må omdannes, adskilles, dekompileres, transkriberes, lagres i et søgesystem, oversættes til et andet sprog eller computersprog, retransmitteres i nogen form eller på nogen måde (elektronisk, mekanisk, fotoredigering, optagelse eller på anden måde), videresælges eller omfordeles, uden forudgående skriftlig tilladelse fra GPTW.

Medmindre andet er angivet, gælder for alt indhold på Siden:

Copyright © GREAT PLACE TO WORK® INSTITUTE, INC.

Alle rettigheder forbeholdes.

Det er GPTWs politik at opsige brugere, der forsætsligt og/eller gentagne gange overtræder reglerne.

For yderligere oplysninger om tilladelse til at bruge materiale fra websiden, kontakt os via Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne e-mailaddresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal aktivere javascript for at kunne se den .

Varemærker

Mange af de varemærker/servicemærker og/eller logoer ("mærke(r)"), der vises på websiden, identificerer GPTWs tjenester og produkter og informerer offentligheden om kilden til disse tjenester og produkter. Misbrug af ethvert mærke er strengt forbudt, herunder, uden begrænsning, brug af mærker på en af følgende måder:

  • På en måde, der skaber forvirring
  • Til at identificere dine produkter eller tjenesteydelser
  • I eller som en del af dit eget varemærke eller forretningskendetegn
  • På en måde, der fejlagtigt antyder sponsorering, godkendelse eller anden forbindelse til dine produkter, tjenester eller andre aktiviteter, eller
  • på en måde, der nedvurderer eller udvander mærkerne.

Du accepterer ikke at gengive eller på nogen måde bruge mærkerne uden forudgående skriftlig tilladelse fra GPTW. Send sådanne forespørgsler via e-mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne e-mailaddresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal aktivere javascript for at kunne se den .  Vi vurderer din forespørgsel og svarer dig så hurtigt som muligt.

Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af forpligtelser og garantier

Websiden kan indeholde tekniske unøjagtigheder, typografiske fejl og forældede oplysninger. GPTW fremsætter ingen erklæringer om nøjagtigheden, pålideligheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af de oplysninger, der offentliggøres, og GPTW garanterer ikke, at websiden opfylder dine krav. GPTW forbeholder sig ret til når som helst at lave ændringer på websiden. DU FORSTÅR, ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT DIN BRUG AF SIDEN, HERUNDER DEN SOFTWARE OG DE TJENESTER, DER TILBYDES PÅ ELLER GENNEM SIDEN, SKER PÅ EGEN RISIKO. GPTW ER IKKE ANSVARLIG FOR SÆRLIGE, DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, PUNITIVE ELLER EFTERFØLGENDE SKADER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, MISTEDE INDTÆGTER ELLER MISTEDE RESULTATER, SOM SKYLDES BRUG AF, ADGANG TIL ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE SOFTWAREN, TJENESTER OG/ELLER WEBSIDEN. (DA NOGLE JURISDIKTIONER IKKE TILLADER BEGRÆNSNING ELLER FRASIGELSE AF ANSVAR FOR SEKUNDÆRE SKADER ELLER FØLGESKADER, GÆLDER OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING ELLER FRASIGELSE MULIGVIS IKKE FOR DIG.) GPTW GIVER INGEN GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, OM SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL MED HENSYN TIL NOGEN SOFTWARE, MATERIALER OG/ELLER TJENESTER, DER ER TILGÆNGELIGE PÅ WEBSIDEN, OG SOM ALTSAMMEN UDBYDES "SOM BESET". GPTW GIVER INGEN GARANTI FOR, AT DER IKKE FORELIGGER KRÆNKELSER. GPTW ER IKKE ANSVARLIG FOR OG HÆFTER IKKE FOR SKADER PÅ ELLER VIRUS, SOM INFICERER DIT COMPUTERUDSTYR ELLER ANDEN EJENDOM PÅ GRUND AF DIN ADGANG TIL, BRUG AF ELLER BESØG PÅ WEBSIDEN ELLER DIN DOWNLOADING AF SOFTWARE ELLER MATERIALER FRA WEBSIDEN.

Godtgørelse

Du skal betale erstatning til og skadesløseholde GPTW, dets datterselskaber, ledere, medarbejdere og repræsentanter mod enhver form for ansvar, tab, fordringer, krav, tvister, skader og omkostninger af enhver art, herunder, uden begrænsning, rimelige advokatgebyrer og omkostninger i forbindelse med retssager som følge af eller forbundet med din brug af websiden, herunder eventuel software og/eller tjenester, der tilbydes via websiden, indhold, du indsender via websiden og/eller din overtrædelse af bestemmelserne i vilkårene og/eller fortrolighedspolitikken.

Ansvarsbegræsning af intellektuel ejendomsret

GPTW respekterer andres intellektuelle ejendomsret, og vi anmoder besøgende på vores webside om at gøre det samme. Hvis du mener, at dit arbejde er blevet brugt på en måde, der udgør en krænkelse af ophavsretten, skal følgende oplysninger i form af en skriftlig meddelelse (i henhold til 17 USC § 512 (c)) gives til den af GPTW udpegede ophavsretsrepræsentant:

(1) Identifikation af det ophavsretligt beskyttede arbejde, som du påstår er blevet krænket

(2) Identifikation af, hvor det materiale, som du påstår er blevet krænket, er placeret på websiden

(3) En erklæring om, at du har god grund til at tro, at brug af det omstridte materiale ikke er tilladt af ophavsretsindehaveren, dennes repræsentant eller lovgivningen, herunder loven om ophavsretslig brug

(4)  En erklæring om, at oplysningerne i anmeldelsen er korrekte og, under edsansvar, at du er indehaver af en eksklusiv ophavsret, der angiveligt er krænket eller har tilladelse til at handle på ophavsretsindehaverens vegne

(5) Din adresse, telefonnummer og e-mailadresse samt

(6) din fysiske eller elektroniske signatur.

Den for GPTW udpegede repræsentant, som anmeldelse af krav om krænkelse af ophavsret på denne webside skal rettes til, kan kontaktes her:

Adresse: Designated Agent for Intellectual Property

Timothy H. Gens, Esq.

Director of Legal Affairs

222 Kearny Street, Suite 800

San Francisco, CA 94108

Telefon: +1 (415) 844-2649

Fax: +1 (415) 503-0014

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne e-mailaddresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal aktivere javascript for at kunne se den

Hvis du tilsvarende mener, at et af dine varemærker eller servicemærker er blevet krænket, eller hvis du mener, at dit billede er blevet brugt uden dit samtykke, bedes du underrette den udpegede repræsentant for GPTW.

Konfliktløsning

Ethvert retsligt skridt baseret på en tilsidesættelse af bestemmelser i disse vilkår skal anlægges ved de føderale eller lokale domstole i San Francisco, Californien, USA, hvad end der er mest relevant, og til hvilken jurisdiktion du giver tilladelse til en sådan handling. Hvis retten bestemmer, at en overtrædelse har fundet sted, kan retten udstede et påbud og pålægge GPTW at betale skadeserstatning og advokatsalærer og anden og yderligere erstatning, som retten finder passende.

Gældende lovgivning og retslige spørgsmål

Siden er underlagt lovgivningen i USA, herunder de amerikanske føderale love om ophavsret og varemærker, og lovgivningen i staten Californien, der gælder for indgåede aftaler, og udøves herefter uden hensyntagen til lovkonflikt eller valg af lovgivningprincipper. Ved at besøge og bruge websiden accepterer du domstolenes kompetence i Californien, og du accepterer forkyndelse af stævning med posten. Du giver hermed afkald på alle jurisdiktions- og værnetingsforsvar, der ellers ville være tilgængelige.

Overholdelse af love

Du accepterer, at du ikke vil bruge websiden eller den software eller tjenester, der findes på eller via websiden, til formål, der er forbudt i henhold til disse vilkår, eller som er ulovlige. Du accepterer desuden ikke at skaffe dig adgang til, downloade, bruge eller eksportere websiden eller den software eller tjenester, der leveres på eller gennem websiden, i strid med gældende lovgivning, regler eller forskrifter. Du accepterer at overholde alle eksportlove, -restriktioner og -regler, der gælder i USA eller udenlandske repræsentationer eller myndighede og ikke direkte eller indirekte at bringe eller på anden måde stille Siden eller den software eller tjenester, der leveres på eller gennem websiden, i strid med sådan lovgivning, regler eller forskrifter, eller uden alle nødvendige tilladelser.

Force majeure

Uanset hvilke andre bestemmelser der indgår i disse vilkår og betingelser, er GPTW ikke ansvarlig for manglende eller forsinkelse i udfyldelse af sine forpligtelser, såfremt udfyldelsen af en GPTW-forpligtelse forhindres på grund af force majeure eller nogen form for statslig begrænsning, krig, fjendtligheder, blokader, civile forstyrrelser, strejker, lockouts eller andre årsager, der ligger uden for GPTWs rimelige kontrol. GPTW skal straks underrette dig om en sådan force majeure-tilstand. Vilkårene i denne klausul skal ikke fritage, men blot udsætte GPTWs forpligtelser, indtil det er praktisk muligt at genoptage dem, efter at en force majeure-tilstand ophører.

Overskrifter

Overskrifterne for disse vilkår er kun til referencebrug. Sådanne overskrifter skal ikke indgå i fortolkning eller udarbejdelse af disse vilkår.

Ingen overdragelse

Du kan ikke overdrage dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne aftale uden forudgående skriftligt samtykke fra GPTW.

Bestemmelsers ugyldighed

I tilfælde af at dele af disse vilkår anses for at være uden retskraft, skal denne del fortolkes så tæt som muligt på overensstemmelse med gældende lovgivning for at afspejle den oprindelige hensigt, og resten af bestemmelserne forbliver i fuld kraft og virkning.

Ingen undtagelser

At GPTW undlader at forlange eller håndhæve udfyldelse af en bestemmelse i disse vilkår, kan ikke fortolkes som afkald på nogen bestemmelse eller rettigheder.

Ændringer af vilkår

Ændringer af disse vilkår kan ikke foretages, bortset fra ved et revideret opslag på denne webside, og ingen råd eller andre oplysninger til brugerne på websiden eller dens repræsentanter, som ikke er vist på denne webside, vil udgøre en rettelse af, undtagelse for eller ændring af disse vilkår, medmindre en sådan rettelse, undtagelse eller ændring foreligger skriftligt fra en autoriseret leder hos eller repræsentant for GPTW.

Fuldstændig aftale

Disse vilkår udgør hele aftalen mellem GPTW og dig med hensyn til websiden.

Oversættelser

Disse vilkår er publiceret på GPTWs tilknyttede websider i mange jurisdiktioner verden over og på talrige sprog. Hvis du ikke taler dette sprog flydende, kan du besøge websiden for Great Place to Work® i det land, hvor du er mest hjemme i sproget.  Hvis du har spørgsmål, bedes du benytte funktionen “KONTAKT OS”.

VED AT BRUGE SIDEN TILKENDEGIVER DU DIT SAMTYKKE TIL DISSE VILKÅR OG EVENTUELLE SENERE ÆNDRINGER. SOM EN BETINGELSE FOR DIN BRUG AF WEBSIDEN, GARANTERER DU, AT DU IKKE VIL BRUGE WEBSIDEN TIL NOGET FORMÅL, DER ER ULOVLIGT.

Hvis du har spørgsmål til vores vilkår, kontakt os via e-mail på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne e-mailaddresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal aktivere javascript for at kunne se den .

Sidst ændret:  Den 1. september 2016

BEMÆRK! Dette websted bruger cookies og lignende teknologier.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du alle cookies i overensstemmelse med vores Cookie Policy.

jeg accepterer