Hvad kræver det at blive Great Place To Work certificeret? Find ud af det her!
MENU

Er jeres IT-systemer og interne materialer mangfoldige og inkluderende?

 Er jeres IT-systemer og interne materialer mangfoldige og inkluderende?

Copenhagen Pride Week 2023 er i gang, og det er en stor fornøjelse at se flere og flere arbejdspladser bakker synligt op med de ikoniske regnbuefarver.

Great Place To Work hylder arbejdspladser der hver dag arbejder med og for inklusion og mangfoldighed ved at være en god arbejdsplads for ALLE – uanset baggrund.

Lav et LGBT+ servicetjek af jeres systemer

Vi vil gerne komme med nogle tips til de arbejdspladser, som aktivt arbejder med mangfoldighed og LGBT+ rettigheder eller som ønsker at have fokus på det. Udover at have en inkluderende kultur kan det også være betydningsfuldt, at se forskellige systemer igennem – det kan f.eks. være IT-systemer, intranet, faste processer, skabeloner, personalebøger m.m i forhold til oplevelsen af at bruge materialet. Er de mon fra en tid, hvor der ikke var fokus på ALLE, men blot de fleste?

Her er nogle eksempler som I med fordel kan se nærmere på som inspiration til at være en inkluderende arbejdsplads for ALLE.

  1. Kønsidentitet: Kan man I jeres IT-system(er) være andet end mand eller kvinde? Er der mulighed for, at medarbejdere kan vælge f.eks. en tredje mulighed som matcher den identitet medarbejderen føler sig som? Fremfor blot hvad systemet ”tillader”.
  2. Nyt CPR-nummer: Hvad sker i jeres sytem(er), hvis en medarbejder skifter køn eller får nyt CPR-nummer? Vil jeres system være bygget sådan op, at det f.eks. er CPR-nummeret der afgør om der er styr på medarbejderens anciennitet og andre registreringer?
  3. Ikoner: IT-systemer og intranetløsninger kan bruge ikoner som visuel orientering. Anvender I f.eks. ikoner om barsel, orlov m.v. der ikke inkluderer alle familieformer?
  4. Barsel og orlov: Er jeres regler og tilbud om forældreorlov og barsel formuleret på en sådan måde, at de skaber klarhed for alle – uanset familieform – og herunder sikrer, at der er klarhed for regnbuefamilier?
  5. Nye orlovsregler for regnbuefamilier pr. 1.1.2024: Med starten af 2024 træder nye regler i kraft for at sociale forældre i en regnbuefamilie kan få overdraget orlov. Det kan f.eks. væren en donor eller donors ægtefælle. Kan jeres systemer håndtere dette – uanset hvem i regnbuefamilien, der er på jeres arbejdsplads?
  6. Sproget generelt: Når man som medarbejder sidder og læser om regler på arbejdspladsen, personalebøger eller f.eks. intranet og skal registrere sig i et IT-system hos jer, vil ALLE så føle sig genkendt og mødt i materialet? Måske er sproget baseret på gamle kønsbaserede antagelser og kan bruge en opdatering, så det reflekterer en nutidig mangfoldighedsambition.
En opdatering kan gøre en forskel hver dag – året rundt

Hvis I gerne vil give jeres interne systemer og materialer et tjek ift. f.eks. LGBT+, så inddrag gerne de mennesker, som skal bruge jeres materialer og systemer. Involvering kan have stor betydning og give indsigtsfuld og nyttig viden.

  • Inddrag LGBT+-personer fra jeres arbejdsplads.
  • Få trænet relevante personer og skabt vaner omkring udarbejdelse af fremtidige dokumenter, tekster og processer.
  • Få evt. hjælp udefra til oplevelsen af mangfoldighed og inklusion for ALLE på jeres arbejdsplads.
  • Tilrettelæg et feedback-loop med brugerne, så opdateringer kan foretages løbende.

God fornøjelse og god Copenhagen Pride Week til alle 🌈

 

 Kontakt os

 


BEMÆRK! Dette websted bruger cookies og lignende teknologier.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du alle cookies i overensstemmelse med vores Cookie Policy.

jeg accepterer