Danmarks Bedste Arbejdspladser 2024 er kåret. Se dem her!
MENU

Er danske arbejdspladser gode nok til at udvikle medarbejderne?

 Er danske arbejdspladser gode nok til at udvikle medarbejderne?
Ifølge LinkedIns rapport ”Global Talent Trend” fra 2015 er lønpakken stadig af stor betydning, når virksomheder skal tiltrække jobkandidater. Muligheden for at balancere arbejdsliv og privatliv samt faglige udviklingsmuligheder spiller dog også en stor rolle for mange kandidater, når de søger nyt job.

Er danske arbejdspladser gode nok til at udvikle medarbejderne?

Ifølge LinkedIns rapport ”Global Talent Trend” fra 2015 er lønpakken stadig af stor betydning, når virksomheder skal tiltrække jobkandidater. Muligheden for at balancere arbejdsliv og privatliv samt faglige udviklingsmuligheder spiller dog også en stor rolle for mange kandidater, når de søger nyt job.

Henholdsvis 29% og 33% af respondenterne svarer således, at dette er de vigtigste parametre, når de skal vælge et nyt job. LinkedIns undersøgelse fremhæver endvidere specifikt Danmark som et land, hvor respondenterne prioriterer faglige udviklingsmuligheder højere end løn. 37% af de danske respondenter prioriterer således faglige udviklingsmuligheder højest.

Ser vi på ovenstående tendenser og sammenholder disse tal med en repræsentativ undersøgelse blandt tilfældigt udvalgte danskere, som Epinion gennemførte for Great Place to Work® i foråret 2015, bliver det i min optik rigtig interessant. Denne undersøgelse viser, at blot 57% af danskerne oplever, at de får tilbudt faglige udviklingsmuligheder i deres nuværende job, og 54% oplever, at de bliver opfordret til at balancere deres arbejdsliv og privatliv. Sammenholdt med de faktorer, som særligt de danske respondenter i LinkedIns undersøgelse peger på, som afgørende i forhold til at vælge et nyt job, må vi antage, at disse forhold fremover vil give udfordringer for virksomhederne ikke mindst i relation til fastholdelse og tiltrækning af talent.

LinkedIns rapport peger også på virksomhedskultur som et afgørende aspekt med hensyn til at kunne tiltrække talent. Således mener 45% af de adspurgte i undersøgelsen, at information omkring virksomhedskultur bør inkluderes i en eventuelt første henvendelse fra en virksomhed til en mulig kandidat.

I en stadig mere globaliseret arbejdskultur ser vi ydermere, at der stilles højere krav til, hvordan vi udvikler medarbejdernes kompetencer. Dette sikres på flere af Danmarks Bedste Arbejdspladser® i endnu højere grad gennem initiativer, der samtidig kan udvikle virksomhedens sociale kapital. Fokus er altså på, hvordan virksomhedens kultur og summen af de menneskelige kompetencer fremmer samarbejde, retfærdighed og tillid i løsningen af virksomhedernes kerneopgaver.

Det er derfor afgørende, at man som leder kender medarbejderne godt nok til at vide, hvad der motiverer dem – både på den korte og lange bane. Det kræver dialog og nærvær, og det kræver, at man som leder prioriterer at tale med sine medarbejdere om de forventninger, de har til deres arbejdsliv og fremtidige karriere.

Ledelsen har naturligvis også en væsentlig rolle at spille i forhold til medarbejdernes trivsel, da de er ansvarlige for at skabe et miljø præget af tillid, hvor medarbejderne trives både personligt og professionelt og samtidig leverer gode resultater. Det er en svær kunst at mestre, og oplevelsen er, at mange ledere har svært ved dette aspekt af lederrollen.


BEMÆRK! Dette websted bruger cookies og lignende teknologier.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du alle cookies i overensstemmelse med vores Cookie Policy.

jeg accepterer