Hvad kræver det at blive Great Place To Work certificeret? Find ud af det her!
MENU

Fremtidens arbejdsplads er en god arbejdsplads!

 Fremtidens arbejdsplads er en god arbejdsplads!
Robert Levering, grundlægger af Great Place to Work, forklarer i en tale ved Verdens Bedste Multinationale Arbejdspladser i San Francisco den 13. november 2012 hvorfor, han mener, at fremtidens arbejdsplads er en god arbejdsplads, og at alle arbejdspladser kan blive en god arbejdsplads. Læs hele talen på dansk her.

Fremtidens arbejdsplads er en god arbejdsplads!

Robert Levering, grundlægger af Great Place to Work, forklarer i en tale ved Verdens Bedste Multinationale Arbejdspladser i San Francisco den 13. november 2012 hvorfor, han mener, at fremtidens arbejdsplads er en god arbejdsplads, og at alle arbejdspladser kan blive en god arbejdsplads. Læs hele talen på dansk her: 

 

I aften hylder vi intet mindre end Verdens Bedste Multinationale Arbejdspladser. Disse virksomheder repræsenterer efter min mening meget mere end vinderne af den ultimative Oscar for arbejdspladser. De repræsenterer noget meget vigtigt for samfundet generelt. I er – efter min opfattelse – dem, der viser vejen for fremtidens arbejdspladser.

Fremtidens arbejdsplads er en god arbejdsplads!

Før vi tager et kig frem i tiden, så tag et øjeblik til at tænke over, at denne event ville have været utænkelig for bare 28 år siden, før Milton Moskowitz og jeg udkom med bogen "The 100 Best Companies to Work for in America”. Det var den første bog, der evaluerede virksomheder ud fra et medarbejderperspektiv. Tidligere blev virksomheder kun set ud fra et investerings- eller ledelsesperspektiv, eller fra et samfundsperspektiv hvis de gjorde noget slemt så som at være skyld i et større olieudslip eller at blive associeret med et defekt produkt. Ved at bedømme virksomheder baseret på deres arbejdspladskulturer var vores bog fra 1984 faktisk den første liste over de bedste arbejdspladser. Og i dag producerer vores institut lister over de bedste arbejdspladser i ikke mindre end 45 lande. Og listen som vi anerkender i aften repræsenterer de bedste af de bedste fra disse lister, da de 25 Bedste Multinationale Arbejdspladser er valgt blandt de næsten 6.000 arbejdspladser, som vi undersøger og evaluerer hvert år.

Der har ikke blot været en hastig forøgelse af antallet af lister, siden vores første bog blev offentliggjort, vi kan også se en markant forbedring af kvaliteten på de bedste arbejdspladser hen over årene. For eksempel, hvis man sammenligner det gennemsnitlige resultat på vores Trust Index© medarbejderundersøgelse på den første liste med de 100 Bedste, som vi offentliggjorde i Fortune i 1997 i forhold til dette års liste, vil man kunne se at gennemsnittet er steget med 10 procentpoint. Hvis vi ser på listen med de Bedste Multinationale Arbejdspladser, som vi fejrer her i aften, så er gennemsnitsresultatet af Trust Index© medarbejderundersøgelsen gået op med med 1% for alle 25 arbejdspladser, og blandt Top 5 er det steget hele 5% - og det bare på et enkelt år.

Men tallene fortæller kun en del af historien, for disse resultater afspejler en drastisk forbedring af arbejdsmiljøet på de allerbedste arbejdspladser. Ud over at tilbyde medarbejderne fordele og goder er der på disse arbejdspladser en eminent tovejs kommunikation, og der vises på mange forskellige måder påskønnelse for godt arbejde og en ekstra indsats. Der tilbydes udfordrende muligheder, så medarbejderne udvikler sig professionelt, og overskuddet, som er et resultat af den samlede indsats, deles.

Det er sikkert og vist, at hvis alle arbejdspladser behandlede deres medarbejdere som disse arbejdspladser gør, så ville mange af vores samfunds problemer ikke være lige så alvorlige – udgifter til sundhedsvæsenet ville være lavere, produktiviteten ville være højere, og innovation ville stige. Men mest af alt ville vi leve i et meget bedre samfund, fordi kvaliteten af arbejdslivet og arbejdsmiljøet er så vigtigt for resten af vores livskvalitet. De fleste mennesker tilbringer de fleste af deres vågne timer på arbejdet, hvilket betyder at kvaliteten af arbejdslivet er afgørende for kvaliteten af samfundet som helhed.

Kan alle arbejdspladser blive gode?

Selvfølgelig kan de det - spørgsmålet er, hvorvidt de fleste arbejdspladser kan blive blandt de bedste? Er det tænkeligt, at om 25 år er de fleste arbejdspladser virkeligt lige så gode som de bedste? På nuværende tidspunkt betragter virksomheder det at være en god arbejdsplads som nice to have. Men jeg tror, at over de næste to årtier vil denne holdning ændre sig, og det vil blive et must have, da en god arbejdsplads er afgørende for enhver virksomhed, der vil have succes.

Jeg tror på, at der er noget kvalitativt anderledes ved de bedste arbejdspladser. Ud fra hvad jeg har set, så er kulturen på de bedste arbejdspladser kendetegnet ved generøsitet, i og med at ledelsen giver mere, end der kunne forventes. Vi ser også denne generøsitet i kulturerne på de arbejdspladser, som vi hylder her i aften. Vi ser det ikke kun i de særlige goder og fordele, som I tilbyder, men også i den åbne og respektfulde måde I behandler jeres medarbejdere på. Medarbejdere værdsætter dette og er derfor mere villige til at give mere tilbage, og det er med til at skabe en positiv spiral, hvor alle giver mere, end der er påkrævet, for virksomhedens skyld.

Når vi taler om, at de fleste arbejdspladser vil blive forbedret i løbet af det næste kvarte århundrede, så taler vi om en markant ændring i menneskers oplevelse af arbejdspladsen. Der er dybere kræfter på spil, som gør mig optimistisk – og som er grunden til, at jeg tror, at jeres arbejdspladser repræsenterer fremtidens arbejdspladser. Se for eksempel på de tre primære interessenter, som enhver forretning skal håndtere:

1.       Medarbejdere – virksomheder verden over oplever, at der er en knaphed på højt kvalificerede arbejdskraft, selv nu hvor vi stadig kan mærke efterdønningerne af finanskrisen og den økonomiske recession. Topledere bruger i stigende grad tid og ressourcer på at finde nye måder at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere på. De arbejdspladser, som får de bedst kvalificerede medarbejdere, er dem med ry for at have de bedste arbejdspladskulturer. De virksomheder, som vi fejrer i aften, understreger blot denne pointe: På de 25 Bedste Multinationale Arbejdspladser modtager man i gennemsnit 11 ansøgninger for hvert jobopslag.

2.      Kunder – Alle foretrækker at handle med virksomheder, hvor medarbejderne er glade. Virksomheder er i hvert fald let påvirket af det modsatte. Spørg bare folkene hos Apple om det PR mareridt de stod over for noget tid tilbage på grund af afsløringer om arbejdsforholdene på de kinesiske fabrikker, hvor iPad og iPhone bliver produceret. Virksomheder vil ikke bare undgå at blive set som dårlige arbejdsgivere, de ser også en værdi i, at deres kunder ved, at de er gode arbejdsgivere. Her i USA kan du for eksempel se, hver gang du træder ind i en Whole Foods, Starbucks eller en REI butik, tydelig skiltning, der gør dig opmærksom på, at de er på vores liste over de ”100 Bedste Arbejdspladser” i Fortune. Jeg behøver ikke fortælle nogen af jer, at dette er et fænomen, som eksisterer over hele verden. Mange af jer fremviser med stolthed ”bedste-arbejdspladser” logoet på jeres hjemmesider og rundt omkring i jeres bygninger. For eksempel, da jeg var i Mexico City sidste år, så jeg store reklametavler, som reklamerede for en farmaceutisk virksomheds produkter. Forneden kunne man se vores Great Place to Work® logo og en besked om at denne arbejdsplads var på listen over Mexicos bedste arbejdspladser.

3.      Investorer – Det giver mening, at virksomheder, som er en god arbejdsplads, har medarbejdere, som arbejder bedre sammen og er mere innovative – og derfor har en stærkere bundlinje. Mange af jer har set, hvordan afkastningsgraden på de ”100 Bedste” arbejdspladser i USA overgår Standard & Poors indeks med to til tre gange så højt afkast. Dette er ikke kun et resultat, vi har set i USA, men også når de bedste arbejdspladser sammenlignes med deres konkurrenter i andre lande så som Storbritannien eller Brasilien. Investeringsfolk i erhvervslivet burde insistere på at få informationer om kvaliteten af arbejdspladsen, da det er en hel del mere afgørende for en virksomheds langsigtede succes end mange af de andre rent finansielle kriterier, som for de ser på i dag.

Jeg tror på, at hver og en af disse tre interessenter – medarbejdere, kunder og investorer – vil øge presset på alle virksomhedsledere om at skabe gode arbejdspladser. Derudover tror jeg på, at de fremtidige demografiske ændringer i arbejdsstyrken vil fremskynde denne bevægelse. Især ”Generation Y ” og ”Millennium-generationen” - dem der er født i 1980’erne og frem, og dem der er født i det nye årtusinde - vil være en afgørende faktor. Dels på grund af den omfattende omtale af listerne med de bedste arbejdspladser, som gør, at disse årgange er bevidste om, at gode arbejdspladser eksisterer. Det betyder, at de har indset, at de ikke behøver finde sig i elendige arbejdspladser. Og dels fordi disse generationer kommunikere med hinanden via de sociale medier og kan give udtryk for deres utilfredshed med, hvordan det går på deres arbejdsplads. Sidst men ikke mindst er disse generationer mere interesserede i at arbejde for virksomheder, som afspejler deres egne værdier, og som tager et socialt ansvar.

Det kritiske vendepunkt for de fleste arbejdspladser

På et tidspunkt vil vi nå det kritiske punkt, hvor, som jeg sagde tidligere, virksomheder vil forstå, at de bliver nødt til at være en god arbejdsplads, hvis de vil have succes. Kan det virkelig lade sig gøre? Ja det kan. Kan I huske, hvordan kvalitetsstyring dominerede i 1980’erne og 90’erne? For dem af jer som ikke er bekendt med baggrunden for denne udvikling, så startede den i Japan i 1950’ern, overvejende på grund af to amerikaneres indsats, W. Edwards Deming og Joseph M. Juran. I slut 70’erne overgik Japanske producenter i især auto og elektronikindustrien de amerikanske og europæiske konkurrenter på grund af produkternes højere kvalitet. For at klare den japanske konkurrence, adopterede virksomheder over hele verden den metode, som blev kaldt “total quality management”.

I dag har stort set alle virksomheder og i særdeleshed produktions- og serviceindustrien investeret en hel del i at opnå de højeste kvalitetsstandarder. Pointen er, at i starten af 1970’erne var kvalitetsstyring og kvalitet ikke set som noget obligatorisk, men som noget der var nice to have, hvorimod det i dag er set som en nødvendighed. På samme måde ser mange virksomheder i dag en god arbejdsplads som noget valgfrit eller lavt prioriteret. Men i takt med at flere og flere virksomheder også bliver gode arbejdspladser, så når vi et afgørende vendepunkt. Og presset fra medarbejdere, kunder og investorer vil føre til en verden, hvor det at gøre en indsats for at skabe en god arbejdsplads er reglen og ikke undtagelsen.

Jeg har ikke en krystalkugle, hvor jeg kan se hvornår vi når dette kritiske punkt, og jeg er helt sikker ikke 100% sikker på, at det vil ske inden 2037. Men jeg tror på, at vi er parate til at se et skift inden for det næste årti. Dette er en drøm, der er værd at forfølge, da fordelene for alle i samfundet vil være enorme. Jeg tror på, at I deler denne drøm med mig – og bare det at I er her i aften viser, at I hver især gør i jeres for at realisere drømmen. Enhver god arbejdsplads, der bliver skabt, er et lysende eksempel på, hvad der er muligt. Og det, der bliver fortalt, om hvad I gør, er med til at ændre, hvordan andre agerer og opfører sig. Ved at være gode eksempler viser I, hvad der er muligt.

Enhver arbejdsplads kan blive en god arbejdsplads

På et helt lavpraktisk niveau er alle, som er her til stede i aften, det ultimative modargument, for det jeg kalder “Can’t do it here” syndromet. Lige siden Milton og jeg skrev vores første bog, har jeg hørt folk sige: ”Det er fint nok, at store virksomheder gør det, men du kan ikke skabe en god arbejdsplads her, for det er en lille virksomhed” eller ”Det er fint nok, at små virksomheder gør det, men du kan ikke skabe en god arbejdsplads her, for det er en stor virksomhed.” Se omkring jer her i aften. Selvom I er store multinationale selskaber, så er der mange af jeres datterselskaber på mindre end 100 medarbejdere, der har opnået at komme på nationale lister.

Jeg har hørt det samme igen og igen. Folk siger at de bedste arbejdspladser kun eksisterer i bestemte industrier, de siger: ”Det virker måske i Silicon Valley med alle high-tech virksomhederne, men det virker ikke her, for vi er en traditionel produktionsvirksomhed.” Se på listen i år – den traditionelle produktionsindustri er faktisk størst repræsenteret, men virksomhederne på listen repræsenterer faktisk alle de største industrier.

Lignende udtalelser er blevet ytret om nationale kulturer. Hver eneste gang vi har lanceret en liste i et nyt land, har vi hørt det følgende: ”Det er uden tvivl nemt at skabe et godt arbejdsmiljø i USA eller Norge, men det kan ikke blive gjort i lande som Argentina eller Grækenland.” Men se bare på denne liste: Arbejdspladser i 36 lande er repræsenteret her i aften.

Af Robert Levering
Grundlægger af Great Place
to Work®


BEMÆRK! Dette websted bruger cookies og lignende teknologier.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du alle cookies i overensstemmelse med vores Cookie Policy.

jeg accepterer