BREAKING NEWS: Verdens Bedste Arbejdspladser 2021 er kåret! Se listen her
MENU

Klare mål øger tillid og samarbejde

Klare mål øger tillid og samarbejde

Klare mål øger tillid og samarbejde

Ledere, der formår at skabe klarhed omkring strategiske mål, karrieremuligheder og forventninger til den enkelte medarbejder opfattes også som mere troværdige, retfærdige og tillidsvækkende.Derudover oplever medarbejderne på denne type af arbejdspladser i langt højere grad, at alle tager ansvar for at få tingene gjort. Det viser en analyse, gennemført af Great Place to Work i 2014, af forskellene mellem arbejdspladser med en høj grad af tillid mellem ledelse og medarbejdere og arbejdspladser med en lavere grad af tillid.

Det er ikke overraskende. Klarhed og gennemsigtighed er nemlig altafgørende for at skabe tillid mellem ledelse og medarbejdere og for at fremme samarbejdet på tværs af arbejdspladsen.

At have og ikke mindst kommunikere en klar strategi for virksomheden er afgørende for, at medarbejderne arbejder i samme retning. Men mindst lige så vigtigt er det, at strategien er håndgribelig og forståelig for den enkelte medarbejder så vedkommende kan se, hvordan han/hun passer ind i det store billede.

Denne klarhed opstår ikke af sig selv. Den opstår, når lederne er nærværende og imødekommende og formår at kommunikere deres forventninger åbent og tydeligt til den enkelte medarbejder. De klare forventninger bidrager både til at minimere usikkerhed og til at skabe større forståelse for, hvordan man som medarbejder bidrager til teamets og arbejdspladsens samlede succes. Og det er afgørende for at øge motivation og engagement.

Tilsvarende kan gennemsigtighed omkring forfremmelser have stor betydning for den enkelte medarbejders engagement. Her handler det om at have klarhed omkring de karrieremuligheder der findes på arbejdspladsen samt tænke det ind i individuelle udviklingsplaner. Det handler også om at vise den enkelte medarbejder, at man værdsætter hans/hendes bidrag, og at man vil gøre en indsats for at hjælpe vedkommende til at udvikle sig.

Tillid, troværdighed og samarbejde opstår således ikke af sig selv. Det kræver fokus og konsistens og det kræver, at ledere på alle niveauer er bevidste om den rolle, de spiller, i arbejdet med at skabe en god arbejdsplads.


BEMÆRK! Dette websted bruger cookies og lignende teknologier.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du alle cookies i overensstemmelse med vores Cookie Policy.

jeg accepterer