Hvad kræver det at blive Great Place To Work certificeret? Find ud af det her!
MENU

Derfor er det vigtigt at skabe en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads

 Derfor er det vigtigt at skabe en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads

Diversitet, Inklusion, Lighed og Tilhørsforhold (DILT) handler om mere end politikker, programmer og antal medarbejdere. Det handler om at behandle sine medarbejdere retfærdigt og respektere deres forskellige behov, perspektiver og potentiale. Når arbejdspladser gør dét, har det positiv effekt på både tilliden og engagementet blandt medarbejderne, og så vil arbejdspladsen have bedre forudsætninger for at outperforme sine konkurrenter.

Hvad er forskellen på diversitet & inklusion?

Diversitet og inklusion er relaterede begreber, men de betyder ikke det samme. Hvor diversitet handler om repræsentation af forskellige grupper, handler inklusion snarere om at inkludere forskellige grupper i et ligeværdigt fællesskab.

Lighed og tilhørsforhold

Lighed på arbejdspladsen handler om at skabe retfærdighed blandt alle medarbejdergrupper. Alle medarbejdere betyder noget, uanset hvilken rolle de besidder i organisationen. Derfor skal alle medarbejdere have lige mulighed for at bidrage med deres stemme, komme med deres input og have lige adgang til muligheder, som eksempelvis løn(forhøjelser), træning og udvikling samt forfremmelser.

Tilhørsforhold beskriver i hvor høj grad medarbejderne føler sig inkluderet, psykisk trygge og trygge til at kunne komme på arbejde med hele deres unikke person og identitet. Fastholdelse af medarbejderne udspringer således i tilhørsforholdet som en social og menneskelig ’kontrakt’, der er sværere at bryde end hvis tilhørsforholdet manglede.

Diversitet, inklusion, lighed og tilhørsforhold på arbejdspladsen

På en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads føler alle sig involveret. Uanset hvem de er, og hvilken stilling de har. Det er væsentligt, at den følelse er til stede overalt på arbejdspladsen og kommer til udtryk i alle lag og tiltag, for også at sikre lighed og tilhørsforhold.

Er diversitet fx et integreret fokus i arbejdspladsens rekrutteringsprocesser – både i de enkelte afdelinger, og når det kommer til rekruttering af ledere? Eller er 50 % af arbejdspladsens medarbejdere kvinder, mens der ingen kvindelige ledere er? Er der en god repræsentation af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk på arbejdspladsen, og i så fald, hvordan fordeler de sig på arbejdspladsen: arbejder de alle i samme afdeling? Er der lighed i lønninger? Og hvem bliver typisk forfremmet?

At svare på spørgsmål som disse kan indikere, hvor mangfoldig, inkluderende og lige en arbejdsplads egentlig er.

Hvorfor er det vigtigt at skabe mangfoldighed, inklusion, lighed og tilhørsforhold på arbejdspladsen?

Igennem tiden har adskillige studier1 vist, at der er mange fordele, fx:

Faktisk er inklusion på arbejdspladsen en af de mest afgørende faktorer, hvad angår medarbejderfastholdelse. For hvis medarbejdere ikke oplever, at deres idéer, tilstedeværelse eller bidrag oprigtigt værdsættes og tages seriøst på arbejdspladsen, vil de før eller siden, søge andre steder hen.

Og det vil de også, hvis de oplever at inklusionen ikke understøttes af processer og strukturer, der sikrer ligheden. For så bliver inklusionen ikke bæredygtig over tid og det vil give bagslag, når den indsigt breder sig i organisationen.

Vores undersøgelser af arbejdspladskultur viser i øvrigt, at når medarbejdere har tillid til, at de og deres kollegaer vil blive behandlet retfærdigt uanset deres etnicitet, køn, seksuelle orientering eller alder, er de:

  • 9,8 gange mere tilbøjelige til at se frem til at gå på arbejde
  • 6,3 gange mere tilbøjelige til at være stolte af deres arbejde
  • 5,4 gange mere tilbøjelige til at ville arbejde for arbejdspladsen i lang tid

En inkluderende og lige arbejdspladskultur øger altså ikke kun muligheden for at tiltrække fremtidige talenter, med forskelligartede kompetencer, men hjælper også med at fastholde de talenter, der allerede er på arbejdspladsen.

Hvordan ved man om arbejdspladsen er inkluderende?

En inkluderende arbejdsplads består ikke bare af en mangfoldig medarbejdergruppe. Det essentielle er, at alle i den mangfoldige medarbejdergruppe oplever tillid og føler sig involveret på arbejdspladsen. Hvis mangfoldighed ikke følges op med inkluderende tiltag, er der tale om symbolpolitik.

Baseret på vores 30-års erfaring har vi udviklet en online platform, der kan måle jeres kultur, herunder netop om jeres arbejdsplads er inkluderende. Platformen hedder Emprising™, og med den bliver det tydeligt, hvor medarbejdernes arbejdspladsoplevelse varierer, og dermed hvor I skal sætte ind for at styrke oplevelsen af jeres arbejdsplads som inkluderende og retfærdig.

Kontakt os her for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at udvikle jeres arbejdsplads.

[1] Michael C. Bush: A Great Place to Work For All


BEMÆRK! Dette websted bruger cookies og lignende teknologier.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du alle cookies i overensstemmelse med vores Cookie Policy.

jeg accepterer