Hvad kræver det at blive Great Place To Work certificeret? Find ud af det her!
MENU

Vi skal interessere os for diversitet og inklusion – for alles skyld!

 Vi skal interessere os for diversitet og inklusion – for alles skyld!

I dag, den 5. maj, afholdes den 7. såkaldte Womenomics-konference – på behørig corona-manér – digitalt naturligvis. Fokus for konferencen er, som navnet antyder, kvinders indflydelse på den globale økonomi og behandler emner som ligestilling og potentiale for vækst drevet af kvinder. I årets deltagerpanel sidder stærke kræfter som bl.a. hendes Kongelige Højhed, Kronprinsesse Mary, ”løvinde” Mia Wagner, TV-vært Sofie Linde og de tre grundlæggere af Female Invest, Anna-Sophie Hartvigsen, Emma Due Bitz og Camilla Falkenberg. Det giver mig ro i maven på kvindernes vegne, og jeg tænker – at når nu kvindernes sag i dag varetages så fint, så kunne vi andre benytte lejligheden til at drøfte andre aspekter af diversitet og inklusion.

For det er der mange gode grunde til: Bl.a. har adskillige studier i tidens løb vist, at der kan være rigtig mange forretningsmæssige fordele forbundet med at lykkes med at skabe diverse og inkluderende arbejdspladskulturer. Det gælder f.eks. analyser af Great Place to Works egne data, der viser, at arbejdspladser, hvor ALLE medarbejdere har en konsistent positiv oplevelse af arbejdspladsen, vækster med 1,2 % mere årligt end deres ligestillede[1].

Konstateringen kan måske synes som den famøse ”logik for burhøns”, for – ja – hvis alle er glade, er alle formentlig også motiverede og dermed produktive. Det interessante her er i virkeligheden, hvordan man når frem til at skabe en arbejdspladskultur, som ikke kun er divers – dvs. med mange forskellige medarbejdergrupper repræsenteret – men som også er inkluderende.

Forskellen består i, at den inkluderende arbejdsplads også er i stand til at give alle medarbejdergrupper et tilhørsforhold til arbejdspladsen, til at give en oplevelse af, at alle er vigtige for arbejdspladsen og inviterer alle til at bidrage på lige fod.

Det gode, inkluderende eksempel

Da vi i marts måned kårede Danmarks Bedste Arbejdspladser® 2021, uddelte vi også specialprisen Bedste Arbejdsplads til Inklusion. Prisen gik i år til transport- og logistikvirksomheden DHL Express & Aviation. Baggrunden var dels deres imponerende andel af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, dels at hele 91 % af denne gruppe medarbejdere synes, at alt taget i betragtning er deres arbejdsplads et rigtig godt sted at arbejde.

Ret imponerende – men heller ikke noget, arbejdspladsen er kommet sovende til: Ifølge DHL’s værdisæt forventes det, at alle medarbejdere omfavner, at arbejdspladsen er kendetegnet ved en multikulturel, blandet medarbejderskare, og at hvert enkelt menneske har værdi og frihed til at være sig selv. Desuden har arbejdspladsen et væld af initiativer, der omfavner det multikulturelle.

En udfordring – og et samfundsmæssigt potentiale

Lige fra Great Place to Works spæde start har den retfærdige behandling af medarbejdere uanset køn, alder, etnisk baggrund og nedsat arbejdsevne været centralt i vores definition af den gode arbejdsplads.

Vi har altid kunnet se, at det bidrager til en generel positiv oplevelse af arbejdspladsen at opleve at andre medarbejdergrupper end én selv (også) behandles retfærdigt. Men det positive rækker ud over det.

I vores arbejde med deltagerne i Danmarks Bedste Arbejdspladser ser vi i de kommentarer, de deltagerne arbejdspladsers medarbejdere afgiver, at det nok kan være lidt besværligt at skulle inkludere medarbejdere – f.eks. med nedsat arbejdsevne, for det betyder, at man skal vise hensyn og indrette sig. Men det afføder også stolthed. For det betyder, at man er med til at løfte et samfundsansvar.

Vores øvrige data understøtter i øvrigt kommentarerne. F.eks. kan vi se, at når medarbejdere har tillid til, at de og deres kollegaer vil blive behandlet retfærdigt uanset deres etnicitet, køn, seksuelle orientering eller alder, er de:

  • 9,8 gange mere tilbøjelige til at se frem til at gå på arbejde
  • 6,3 gange mere tilbøjelige til at være stolte af deres arbejde
  • 5,4 gange mere tilbøjelige til at ville arbejde for arbejdspladsen i lang tid

Så mens stærke kræfter i dag taler kvindernes sag ved Womenomics, skal vi andre måske bruge fem minutter på at overveje, hvordan vi selv kan blive mere diverse og inkluderende til glæde for både de underrepræsenterede grupper, som har gavn af at blive inkluderet, til gavn for den generelle oplevelse af arbejdspladsen og til gavn for virksomhedens resultater.

Det er ren win-win-win!


[1] Michael C. Bush, A Great Place to Work for All, 2018.

 


Liselotte Jensen

BEMÆRK! Dette websted bruger cookies og lignende teknologier.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du alle cookies i overensstemmelse med vores Cookie Policy.

jeg accepterer