Hvad kræver det at blive Great Place To Work certificeret? Find ud af det her!
MENU

Lav tillid får maden til at smage dårligt

 Lav tillid får maden til at smage dårligt

De fleste har nok på et eller andet tidspunkt oplevet det! At snakken om maden i arbejdspladsens kantine er kommet til at fylde uforholdsmæssigt meget. Og – bevares – maden kan da også helt objektivt af og til smage dårligt. Men i vores mangeårige arbejde med danske arbejdspladser har vi gang på gang oplevet en næsten lineær sammenhæng mellem graden af tillid på arbejdspladsen og oplevelsen af, hvor godt maden i arbejdspladsens kantine smager. Hvad det er, der er på spil, har vi selvfølgelig et bud på!

Great Place to Work har hvert år siden 2001 kåret Danmarks Bedste Arbejdspladser. Kåringen er baseret på en evaluering af de deltagende arbejdspladsers kultur med udgangspunkt i definitionen af den gode arbejdsplads som et sted, hvor alle medarbejdere – uanset hvem de er, eller hvad de laver på arbejdspladsen – oplever et højt niveau af tillid, stolthed og fællesskab.

Definitionen er empirisk baseret og har gang på gang vist sin styrke. For eksempel ser vi i USA, at arbejdspladserne på listen over de 100 Bedste Arbejdspladser i USA, Fortune 100, giver et aktieafkast, som er tre gange højere end gennemsnittet for de øvrige børsnoterede selskaber i landet. I Danmark ser vi, at arbejdspladser på den danske liste har et lavere sygefravær og en lavere medarbejderomsætning end gennemsnittet for danske arbejdspladser.

Tillid er det bærende element

Tillid kan imidlertid godt være et lidt luftigt begreb – hvordan skaber man det egentlig?

Undersøgelserne bag vores definition af den gode arbejdsplads viser, at især tre komponenter spiller en rolle i forhold til at opbygge tillid på en arbejdsplads: Det handler om, at medarbejderne oplever ledelsen som troværdig, at medarbejderne oplever at blive behandlet med respekt, og at der er retfærdighed på arbejdspladsen.

Centralt for de tre komponenter er igen god kommunikation, medarbejderinvolvering og en oplevet ligeværdig behandling af medarbejderne.

I de tusindvis af medarbejderundersøgelser, vi hvert år gennemfører, ser vi mange tydelige mønstre på tværs af brancher og arbejdspladsernes størrelser. Hvis man som medarbejder ikke oplever, at ledelsen er god til at koordinere ressourcerne på arbejdspladsen, vil man som regel også svare negativt på spørgsmålet om, hvorvidt man oplever balance mellem arbejdsliv og privatliv. For hvis ledelsen ikke sikrer både tilstrækkeligt med ressourcer og god koordinering, oplever medarbejderne at få travlt og have vanskeligere ved at balancere arbejdsliv og privatliv. Det er også uhensigtsmæssigt, hvis medarbejderne på den ene side oplever at blive tildelt meget ansvar, men ikke oplever, at ledelsen anerkender hændelige fejltagelser som en del af arbejdet. Det skaber en frygtkultur og hæmmer tillidsforholdet mellem ledelse og medarbejdere.

Overordnet ser vi, at en høj grad af tillid mellem ledelse og medarbejdere har en afsmittende positiv effekt på både stoltheden og fællesskabet på arbejdspladsen, mens vi sjældent ser en effekt den anden vej. Man kan ikke skabe tillid mellem ledelse og medarbejdere på baggrund af en høj stolthed eller et godt fællesskab. Tilliden er simpelthen det bærende element!

Er det maden eller tilliden, den er gal med?

På samme måde ser vi et mønster, når medarbejderne i forbindelse med en medarbejderundersøgelse skriver sidevis af kommentarer om maden i arbejdspladsens kantine. Lige så meget positivt en høj tillid kan medføre, lige så meget støj kan det modsatte medføre.

Hvis man som medarbejder ikke føler, at ledelsen informerer tilstrækkeligt, holder hvad den lover, eller hvis man ikke føler sig respekteret og retfærdigt behandlet, opstår der mistillid på arbejdspladsen. Det har en afsmittende negativ effekt på den generelle opfattelse af arbejdspladsen: på medarbejdernes ”buy in” og opbakning til ledelsen. Man kommer simpelthen til at ”stemme nej” til arbejdspladsen og alt, hvad der vedrører den – herunder også maden i kantinen.

Så – næste gang nogen brokker sig over maden i kantinen, kan det måske betale sig at overveje, om det er maden eller tilliden, den er gal med!

Du er i øvrigt velkommen til at kontakte os, hvis vi skal hjælpe jer med at skabe tillid mellem ledelse og medarbejdere på jeres arbejdsplads.

 


Liselotte Jensen

BEMÆRK! Dette websted bruger cookies og lignende teknologier.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du alle cookies i overensstemmelse med vores Cookie Policy.

jeg accepterer