Hvad kræver det at blive Great Place To Work certificeret? Find ud af det her!
MENU

Derfor er det vigtigt at fejre Europas Bedste Arbejdspladser

 Derfor er det vigtigt at fejre Europas Bedste Arbejdspladser

OM UNDER ÉN MÅNED kårer Great Place to Work for 18. år i træk Europas Bedste Arbejdspladser. Kåringen er en begivenhed, vi altid ser frem til, fordi vi på den måde bidrager til at sætte det gode arbejdsmiljø på dagsordenen.

Men vi er særligt stolte over at kunne gennemføre kåringen og samarbejdet med vores europæiske kolleger i år, hvor COVID-19 ellers har gjort sit til at sætte en stoppe for mangt og meget.

For netop i krisetider er det vigtigt med ledestjerner, der med praktiske eksempler på, hvordan man f.eks. har håndteret COVID-19 og vil agere derefter, kan inspirere andre arbejdspladser til også at sætte det gode arbejdsmiljø i centrum og på den måde skabe livskvalitet for borgerne i Europa.

Da Corona-pandemien for alvor fik tag i Europa i foråret 2020, reagerede de fleste lande med at lukke grænser og fokusere nationalt. I Great Place to Work har vi imidlertid stræbt efter at fortsætte vores europæiske samarbejde. Vi er nemlig på en vigtig mission, som handler om at udvikle og dele viden og inspiration om gode arbejdspladser på tværs af landegrænser – i Europa og globalt.

En europæisk mission

I 2020 er det 18 år siden, at Great Place to Work for første gang kårede Europas Bedste Arbejdspladser. Den første liste med Europas Bedste Arbejdspladser blev offentliggjort i samarbejde med Europakommissionen, der i kølvandet på Lissabon-traktaten og aftalen om arbejdskraftens fri bevægelighed ønskede at skabe opmærksomhed omkring arbejdsmiljøet i Europa. Great Place to Work fik til opgave at stå for indsatsen, der i marts 2003 resulterede i kåringen af 100 europæiske arbejdspladser. Priserne blev overrakt af den daværende kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender og arbejdsmarkedsforhold, Anna Diamantopoulou. Great Place to Work har siden dengang fortsat arbejdet på egen hånd.

En ambition om at skabe en bedre verden

Kåringen af Europas Bedste Arbejdspladser er først og fremmest en fejring af virksomheder og organisationer, der gennem effektivt lederskab og meningsfulde værdier formår at skabe arbejdspladser, hvor alle medarbejdere – uanset hvem de er, eller hvad de laver på arbejdspladsen – har tillid til ledelsen, er stolte af deres arbejde og oplever et fællesskab med deres kolleger.

Men ambitionen med fejringen rækker langt ud over de involverede arbejdspladser. Ved at kaste lys på arbejdspladser, som har formået at skabe gode arbejdsmiljøer og ved at give indsigt i, hvordan og hvad de har succes med, håber vi på at kunne inspirere arbejdspladser verden over til at følge de gode eksempler. Og ambitionen rækker endnu videre end det.

Vores overordnede målsætning er at skabe en bedre verden ved at inspirere og hjælpe arbejdspladser til at blive gode. Rationalet bag det vidtløftige ønske er, at vi tilbringer to tredjedele af vores vågne tid på arbejdspladsen. Og hvis ikke vi trives, påvirker det vores livskvalitet i negativ retning. Derfor er det gode arbejdsmiljø så vigtigt!

Så, vi glæder ekstra meget til at fejre Europas Bedste Arbejdspladser i år, og vi glæder os særligt til at se, hvordan det går de danske arbejdspladser, der traditionelt klarer sig flot! I 2019 var hele 21 danske arbejdspladser ud af de i alt 125 danske. Dermed er Danmark et foregangsland, som virksomhedsledere i mange andre lande kigger imod. Tillid mellem ledelse og medarbejder er centralt for undersøgelsen, som kåringen er baseret på – og her scorer danske arbejdspladser traditionelt højt. Det kan til dels forklares kulturelt og med vores lange tradition for respekt, ligeværd og involvering, der igen kommer til udtryk i flade organisationsstrukturer.

Stay tuned! Listen offentliggøres den 10. september, kl. 14.00.

 


Liselotte Jensen

BEMÆRK! Dette websted bruger cookies og lignende teknologier.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du alle cookies i overensstemmelse med vores Cookie Policy.

jeg accepterer