Hvad kræver det at blive Great Place To Work certificeret? Find ud af det her!
MENU

Great Place to Work skærper definitionen af den gode arbejdsplads

 Great Place to Work skærper definitionen af den gode arbejdsplads

Liselotte 1

I mere end 35 år har Great Place to Work målt og evalueret gode arbejdspladser verden over med udgangspunkt i definitionen af den gode arbejdsplads som et sted, hvor du har tillid til dem, du arbejder for, er stolt af det arbejde, du udfører og føler fællesskab med dine kolleger.

Definitionen er empirisk baseret, og vi har kunnet se, at arbejdspladser, der lever op til definitionen, som oftest har lavere sygefravær og lavere medarbejderomsætning end gennemsnittet.

Verden over har målingerne i øvrigt dannet udgangspunkt for Great Place to Work-certificeringer og -lister – i USA f.eks. Fortune 100, og her har man kunnet se, at arbejdspladserne med placeringer blandt de bedste har givet et aktieafkast, som er tre gange højere end gennemsnittet.

Men verden er foranderlig, og vi har fundet det relevant at dykke ned i vores omfangsrige data, for at se, om vi kunne blive endnu skarpere på at definere, hvad der kendetegner en god arbejdsplads. Det fandt vi belæg for.

En af de mest iøjefaldende observationer, vi gjorde, var, at arbejdspladser, hvor der ikke er nogen eller kun lille difference mellem demografiske grupper på arbejdspladsen som køn, alder og anciennitet øgede deres omsætning signifikant hurtigere end arbejdspladser, hvor differencen var stor. Vi kunne med andre ord se, at arbejdspladser, som var gode for alle deres medarbejdere, skabte bedre resultater end de andre.

To andre karakteristika faldt i øvrigt i øjnene, og det var, at de allerbedste arbejdspladser var kendetegnet ved effektivt lederskab – udtrykt bl.a. ved ledelsens evne til at formulere en klar strategi for arbejdspladsen og ved at have værdier, som medarbejderne fandt meningsfulde.

Det har fået os til at omformulere definitionen af den gode arbejdsplads, så den i dag lyder:

"En god arbejdsplads er et sted hvor ALLE medarbejdere – uanset hvem de er, eller hvad de laver på arbejdspladsen – oplever et højt niveau af tillid, stolthed og fællesskab. Gennem effektiv ledelse og meningsfulde værdier maksimerer gode arbejdspladser det menneskelige potentiale. I sidste ende resulterer det i øget innovation og økonomisk vækst".

Re-definitionen er nu afspejlet i vores spørgeskema, i Kulturprofilen, som er vores andet ben i evalueringen af arbejdspladserne, og i måden, vi evaluerer arbejdspladserne på. Fremover vil vi altså i højere grad tage i betragtning, om arbejdspladserne er gode for ALLE deres medarbejdere. Vi ser frem til at tage den ny og skærpede metode i brug.

Læs mere om Great Place to Work-modellen her.

 


BEMÆRK! Dette websted bruger cookies og lignende teknologier.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du alle cookies i overensstemmelse med vores Cookie Policy.

jeg accepterer