Hvad kræver det at blive Great Place To Work certificeret? Find ud af det her!
MENU

Stærke arbejdspladskulturer skaber værdi for borgerne

 Stærke arbejdspladskulturer skaber værdi for borgerne

Liselotte 1

I kølvandet på en ny rapport fra tænketanken Cepos har sygefraværsprocenter blandt plejepersonalet i landets kommuner givet anledning til debat. 23,3 dage var højeste gennemsnit, og generelt er der enighed om, at tallet er for højt.

Derimod er der uenighed om baggrunden for tallene. Hvor nogen mener, at årsagen skal findes blandt forskellige forudsætninger – såsom normeringer og håndtering af langtidssygemeldte medarbejdere, mener andre, at det høje tal skyldes arbejdspladskulturer, hvor det er ok at tage såkaldte ”øv-dage”, samt at ”ledelsen i den pågældende kommune har svigtet sin opgave med at holde sygefraværet nede”. Uanset hvad, er der ingen tvivl om, at de høje sygefraværsprocenter på ingen måde er til gavn for borgerne. Men hos Great Place to Work finder vi det i virkeligheden langt mere interessant at se på de arbejdspladser, hvor sygefraværet er helt i bund, hvor medarbejderne hver dag møder motivererede og engagererede på arbejde. Motiverede for at yde deres bedste til glæde for dem selv, arbejdspladsen og kollegerne, men ikke mindst til glæde for kunderne, der i offentlig regi jo er borgerne. Hos Great Place to Work er vi så privilegerede, at vi har kendskab til ikke så få af den slags arbejdspladser. Siden 2001 har vi hvert år kåret Danmarks Bedste Arbejdspladser og lige så længe også Danmarks Bedste Offentlige Arbejdsplads. Blandt dem, der kan smykke sig med titlen som Bedste Offentlige Arbejdsplads finder man to så forskellige arbejdspladser som Billund Vand og Energi og Job-, Aktivitets og Kompetencecenter, Gentofte Kommune (JAC). Billund Vand blev Bedste Offentlige Arbejdsplads i 2017 og JAC blev det i både 2018 og 2019. Tårnhøj medarbejdertilfredshed har blandt andet været medvirkende til titlerne.

Arbejdspladserne har været på en rejse

Men alting har ikke altid været rosenrødt hos JAC og Billund Vand & Energi. Sidstnævnte besluttede for første gang at gennemføre en medarbejderundersøgelse hos Great Place to Work med et ønske om at være kendt for at være en god arbejdsplads. Der var dog udfordringer med at få medarbejderne til at mene, at ledelsen havde fokus nok på det fysiske arbejdsmiljø. Det blev der arbejdet med og i 2017 kunne Billund Vand & Energi både kalde sig for Danmarks Bedste Arbejdsplads i kategorien 20-49 medarbejdere og Danmarks Bedste Offentlige Arbejdsplads. Ikke færre end 100% af medarbejderne svarede i medarbejderundersøgelsen, at ”Alt taget i betragtning var arbejdspladsen et rigtig godt sted at arbejde”. Billund Vand & Energi har lige siden været at finde blandt Danmarks Bedste Arbejdspladser. På samme måde havde JAC en række områder som kunne forbedres – bl.a. sygefraværet og brugen af vikarer.

Tillid er ”den hemmelige ingrediens”

Hos JAC har den hemmelige ingrediens været en ekstrem grad af uddelegering af ansvar. Målet har været at give medarbejderne mest mulig indflydelse på og ansvar for arbejdspladsens aktiviteter, herunder budgetansvar. Baggrunden er en tro på, at medarbejderne, som er tættest på borgerne, er bedst til at vurdere, hvad borgerne har brug for. Senest har medarbejderne over to dage i foråret 2019 medvirket til at formulere JAC’s strategi for de kommende år – helt uden at ledelsen på forhånd har forberedt et oplæg.

Glade medarbejdere – glade borgere

Og ligesom hos Billund Vand & Energi har indsatserne hos JAC givet pote. Medarbejdertilfredsheden er steget støt, sygefraværet, medarbejderomsætningen og magtanvendelsen er faldet. Det er faktorer, der i sig selv giver et positivt resultat på bundlinjen. Herudover estimeres, at der er sparet henved 200.000 kr. i forbrug på vikartimer per år. Men gevinsterne viser sig også meget konkret – hos JAC – fx i form af en øget tilgang af borgere, der tilmed udtrykker stor tilfredshed. Blandt andet udtaler en af JAC’s borgere: ”Jeg har spurgt min sagsbehandler om jeg må være her fem dage i stedet for tre, for jeg føler, at jeg går glip af noget, når jeg ikke er her. Hos Billund Vand & Energi har resultaterne vist sig i form af en produktion af grøn energi, der er tre gange så høj, som det, man kan bruge. Det er til glæde for borgerne såvel som for ejerne naturligvis – Billund Kommune. En af arbejdspladsens anlæg bruges endda som ”showcase” for fremtidens energiløsninger og er blevet vist frem til både en delegation fra det tyrkiske miljøministerium og til 25 kinesiske borgmestre. 

Onsdag den 25. marts har vi den kæmpe fornøjelse at kunne give andre indblik i de to arbejdspladsers veje til titlen som Danmarks Bedste Offentlige Arbejdsplads – hvor medarbejdertilfredsheden er helt i top og sygefraværet helt i bund. Tilmeld dig seminaret på knappen herunder. Deltagelse er gratis og tilbydes efter først til mølle-princippet.

 


BEMÆRK! Dette websted bruger cookies og lignende teknologier.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du alle cookies i overensstemmelse med vores Cookie Policy.

jeg accepterer