Hvad kræver det at blive Great Place To Work certificeret? Find ud af det her!
MENU

Inspiration til konkrete DILT-indsatser!

 Inspiration til konkrete DILT-indsatser!

I har besluttet, at I gerne vil arbejde bevidst og konkret med diversitet; inklusion; lighed og tilhørsforhold. I ved hvad begreberne betyder og hvilke fordele I kan opnå (læs her). I ved også hvilke overordnede skridt I skal tage for at komme i gang (læs her). Nu kunne I godt bruge inspiration til konkrete indsatser og det får I her!

Diversitet: Repræsentation af forskellige grupper
  • Træn kontinuerligt ledere og medarbejdere i at blive bevidste om underlæggende fordomme og holdninger.
  • Design rekrutteringsprocesser til at sikre mangfoldighed i puljen af kandidater, samt til at undgå muligheden for ’unconscious bias’ ved f.eks. at fjerne oplysninger om kandidaternes personlige baggrund, køn, alder etc. og/eller sammensæt mangfoldige ansættelsesudvalg.
  • Opstil konkrete mål for repræsentation af forskellige grupper f.eks. antal kvinder i ledelsen.
Lighed: Sikre retfærdighed blandt alle grupper
  • Gennemgå lønninger for at se om der er lighed i dem baseret på roller, funktioner og grupper. Lav justeringer hvis der er ulighed.
  • Analyser medarbejderomsætning for at se, om det særligt er underrepræsenterede grupper der forlader organisationen. Adresser eventuelle udfordringer med relevante programmer og indsatser.
  • Evaluer forfremmelses- og udviklingsmuligheder for at sikre, at underrepræsenterede grupper bliver inkluderet.
  • Gennemgå ledelsessammensætninger og sørg for, at de repræsenterer den generelle sammensætning af medarbejdere i organisationen.
Inklusion & tilhørsforhold: I hvor høj grad medarbejdere føler sig inkluderet, psykisk trygge og i stand til at komme på arbejde med hele deres unikke person
  • Implementer arbejdsgrupper der skal arbejde med at give en stemme til underrepræsenterede grupper. Grupperne skal have tid og ressourcer til at få forskellige dagsordner igennem i virksomheden, samt opbakning fra virksomhedens ledere.
  • Tilbyd ledere træning i inklusion og psykisk tryghed.
  • Lav mentorprogrammer der sikrer, at underrepræsenterede grupper får en relation til nøglepersoner i virksomheden, så deres stemme og input bliver hørt.

Mål og udvikl diversitet, inklusion, lighed og tilhørsforhold på din arbejdsplads

Det første skridt er at lytte. Vores Trust Index medarbejderundersøgelse giver dig anonym undersøgelsesfeedback, og gør dig bevidst om udfordringer. 

Kontakt os her for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at udvikle jeres arbejdsplads.


BEMÆRK! Dette websted bruger cookies og lignende teknologier.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du alle cookies i overensstemmelse med vores Cookie Policy.

jeg accepterer