Hvad kræver det at blive Great Place To Work certificeret? Find ud af det her!
MENU

Om ketchup og ligestilling

 Om ketchup og ligestilling

Liselotte 1

På søndag er det Kvindernes Internationale Kampdag. Det er traditionelt en dag med fokus på ligestilling, men i virkeligheden bør vi have fokus på emnet hver dag, hele året.

For at sikre det, har vi i Great Place To Work besluttet, at vi, når vi til november kårer Danmarks Bedste Arbejdspladser, også vil uddele en specialpris til Danmarks Bedste Arbejdsplads for kvinder.

Vi skal have sat skub i ligestillingen

Da Great Place To Work i 2003 i samarbejde med Europa-Kommissionen for første gang kårede Europas Bedste Arbejdspladser, blev der uddelt en specialpris til en arbejdsplads, der gjorde noget særligt for at sikre ligestilling mellem kønnene. I Danmark har vi indtil i dag ikke fundet det relevant at fokusere på emnet, men den holdning har vi revideret: Der skal ikke vanvittig meget research til, før man indser, at det er et stort behov for at give ligestillingen et skub i den rigtige retning.

Selv i dagens Danmark er kvinder i den grad underrepræsenteret i ledende stillinger og på bestyrelsesposter, og lønmæssigt halter kvinderne iøjefaldende efter mændene. Kun 27% af ledende stillinger er besat af kvinder – i det private erhvervsliv er andelen af kvinder i topledelse endda sølle 12%1. Lidt bedre, men fortsat langt fra godt nok, ser det ud på bestyrelsesgangene. Her besidder kvinderne 29% af bestyrelsesposterne, men det er et niveau, der halter langt efter de lande, vi normalt sammenligner os med. I Sverige og Norge er henholdsvis 36% og 43% af bestyrelsesposterne besat af kvinder2. Som nævnt står det også lønmæssigt rigtig skidt til: Ifølge tal fra Danmarks Statistik har kvinder i dagens Danmark i gennemsnit 12,8% mindre i lønningsposen end deres mandlige kolleger i samme stilling. Det svarer til, at kvinder landet over hvert år arbejder gratis fra 10. december og året ud. På topledelsesposter er forskellen endnu større, nemlig 17,2%3.

Det kommer nok som en overraskelse for nogen, og situationen er også paradoksal. Uddannelsesmæssigt har kvinderne nemlig i en årrække overhalet mændene. Flere kvinder end mænd tager i dag en gymnasial, mellemlang eller videregående uddannelse. 38% af alle kvinder i Danmark gennemfører fx en videregående uddannelse, mens det for mændenes vedkommende kun er 30%4.

Kvinder vil også lede – hvorfor gør de det så ikke?

Man kunne på den baggrund få den idé, at den manglende ligestilling mellem kønnene i de ledende poster er kvindernes eget valg – eller rettere sagt – fravalg. At kvinder simpelthen prioriterer familieliv over arbejdsliv og karriere, eller at kvinder er mindre optagede af magt. Den antagelse kan imidlertid ikke umiddelbart bekræftes: I en undersøgelse har konsulenthuset McKinsey spurgt 1400 ledere verden over – 700 mænd og 700 kvinder – om deres ambitioner, og undersøgelsen viser, at 79% af de adspurgte kvinder ønsker sig en toplederrolle. For mændenes vedkommende var tallet 81%5.

Men hvad er så forklaringen i et land, hvor de fleste nok ville mene, at vi er langt med at dele de huslige pligter mellem os, og hvor både mænd og kvinder tager sig af deres børn?

Det er der flere bud på. Ét af dem er, at mange simpelthen ikke oplever, at der er et problem6. Manglen på rollemodeller i form af andre kvinder i ledende roller, som kvinder kan spejle sig i, er et andet. Et tredje bud er, at vi mennesker går rundt med en stor portion forudindtagethed om andre mennesker. Ifølge professor på CBS, Sara Louise Muhr, er denne forudindtagethed medvirkende til, at kvinder bliver valgt fra, når de ledende stillinger skal besættes7. Eksperimenter med at fjerne kønsspecifikke indikatorer fra CV og ansøgninger resulterer ofte i andre valg, end hvis kønnet på ansøgeren er synligt. Endelig kan det ikke udelukkes, at kvinders høje krav til sig selv kan være et benspænd: Ifølge ledelseskonsulent, Pernille Hippe Brun, afholder mænd sig ikke fra at springe ud i stillinger, som de på det givne tidspunkt muligvis ikke opfylder alle krav til. Her er kvinder mere tilbageholdende og vil gerne føle sig 100% kvalificerede og parate, før de tager springet.

Hvad har det med ketchup at gøre?

Man kan altså næsten tale om den famøse ketchup-effekt: Noget tyder på, at vi ikke får flere kvinder i ledelse …. før vi har flere kvinder i ledelse, og hvis vi ikke skal ty til kvoteordninger, så kan en specialpris måske motivere til at sætte fornyet skub i tingene.

Det er vores håb. Og hvis du har lyst til at melde dig ind i kampen sammen med os og kandidere til prisen som Danmarks Bedste Arbejdsplads for kvinder, er du meget velkommen til at kontakte os.

 

1. https://www.dst.dk/da/TilSalg/perspektiv/2019/2019-11-20-flere-kvinder-bliver-ledere

2. https://www.altinget.dk/arbejdsmarked/artikel/kvindekamp-i-tal-saa-langt-halser-kvinderne-efter-maendene

3. https://www.altinget.dk/arbejdsmarked/artikel/kvindekamp-i-tal-saa-langt-halser-kvinderne-efter-maendene

4. https://www.altinget.dk/arbejdsmarked/artikel/kvindekamp-i-tal-saa-langt-halser-kvinderne-efter-maendene

5. https://finans.dk/karriere/ECE11398797/konsulentgigant-punkterer-myte-om-kvinder-i-ledelse/?ctxref=ext

6. https://www.berlingske.dk/business/mandens-blinde-oeje-spaender-ben-for-flere-kvindelige-ledere-i-danmark

7. https://www.berlingske.dk/karriere/cbs-professor-om-ligestilling-problemet-er-vores-ubevidste-fordomme-om


BEMÆRK! Dette websted bruger cookies og lignende teknologier.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du alle cookies i overensstemmelse med vores Cookie Policy.

jeg accepterer