Hvad kræver det at blive Great Place To Work certificeret? Find ud af det her!
MENU

Ingen Quiet Quitting men masser af inklusion

 Ingen Quiet Quitting men masser af inklusion

Listen med Danmarks Bedste Arbejdspladser 2023 er den 22. af sin slags, og som altid er niveauet for de – i år i alt 40 arbejdspladser - der kan kalde sig Danmarks Bedste, tårnhøjt.

Helt præcis mener 94% - altså mere end 9 ud af 10 medarbejdere på de listede arbejdspladser, at deres arbejdspladser alt taget i betragtning er et rigtig godt sted at arbejde. Det er hele 21 procentpoint højere end for Danmark generelt.

Resultater i et krigsperspektiv

I februar markeredes årsdagen for udbruddet af krigen i Ukraine. Krigen har affødt prisstigninger og inflation, der har væltet mangt en strategiplan og skabt usikkerhed i det hele taget.

På trods af det har de 40 arbejdspladser i det forgangne år tilsammen skabt intet mindre end 1043 nye jobs – svarende til en gennemsnitlig stigning på 7% og i gennemsnit øget omsætningen med 22%. Det er lidt af en bedrift! Medarbejderne på arbejdspladserne føler sig i øvrigt fortsat trygge i deres job; 87% oplever, at ledelsen kun som allersidste udvej vil skride til afskedigelser.

En række brancher har – krigen til trods - fortsat vanskeligt ved at rekruttere. Den problematik synes dog heller ikke at være relevant for Danmarks Bedste Arbejdspladser, idet de er gode til at fastholde de eksisterende medarbejdere: I gennemsnit svarer 87% af medarbejderne, at de gerne vil blive på arbejdspladserne i lang tid.

Ingen Quiet Quitting her!

Begrebet Quiet Quitting opstod i kølvandet på COVID som udtryk for tilfælde, hvor medarbejdere bliver i deres job, men ikke engagerer sig synderligt i arbejdspladsen. Quiet Quitiing er også kendt som medarbejdernes stille oprør mod at lade arbejdet fylde for meget i livet.

De færreste vil argumentere for, at lade arbejdet fylde for meget, men quiet quitting kan blive en udfordring – både for arbejdspladserne, men også for den enkelte medarbejder: - Hvis arbejdet alene bliver et spørgsmål om udveksling af arbejdskraft mod penge i lønningsposen, er der risiko for, at arbejdsglæden går tabt: Hvis det at opnå anerkendelse for sit arbejde, at opleve stolthed over - og mening med arbejdet, bliver sekundært, så er det med risiko for, at arbejdsglæden går tabt.

For arbejdspladsen, er det medarbejdernes engagementet, der er på spil – med risiko for kvaliteten i udførelsen af arbejdsopgaver og kundeoplevelser.

På Danmarks Bedste Arbejdspladser 2023 er Quiet Quitting-fænomenet heldigvis svært at få øje på. Tværtimod udtrykker 92% af medarbejderne på Danmarks Bedste Arbejdspladser 2023, at medarbejderne er villige til at yde en ekstra indsats for at få arbejdet gjort, 93% er stolte over at fortælle andre om deres arbejdsplads, 90% synes, at deres arbejdsplads er et sjovt sted at arbejde, og 89% svarer, at de ser frem til at komme på arbejde.

Gode rammer og shout-out til ledelsen

Nogen vil måske mene, at tallene næsten er for gode til at være sande.

Det er de bestemt ikke og de kommer heller ikke af sig selv, men af fokuserede og vedholdende indsatser for at skabe gode arbejdspladskulturer. For mange af arbejdspladserne rangerer målet om en god arbejdspladskultur lige så højt som andre strategiske mål som omsætning og bundlinje. Og for mange af arbejdspladserne udspringer det store fokus på arbejdspladskulturen slet og ret af en opfattelse af, at ”det er det rigtige at gøre”. Flere har fra etableringstidspunket haft et mål om at skabe en god arbejdsplads, hvor det er sjovt at gå på arbejde. Derudover har de fleste af arbejdspladserne i øvrigt den grundlæggende opfattelse, at det at skabe gode rammer for medarbejderne er den bedste måde at få strategien til at lykkes på.

At de gode rammer er til stede, bevidnes af, at 94% af medarbejderne på de 40 arbejdsplads oplever at blive tildelt meget ansvar uden at blive kigget over skulderen, 92% at ledelsen anerkender hændelige fejltagelser som en del af arbejdet og 91% at ledelsen er imødekommende og let at tale med.

92% oplever, at de kan tage fri fra arbejde, når de synes, at det er nødvendigt og 87% at de bliver opmuntret til at balancere arbejdsliv og privatliv. Der synes med andre ord at være skabt rammer for lige netop ikke at lade arbejdet fylde for meget.

Medarbejderne kvitterer også med anerkendelse til ledelsen: 90% svarer, at de synes, at ledelsen er kompetent til at lede arbejdspladsen.

Danmarks Bedste Arbejdspladser går foran for at skabe diversitet og inklusion

Diversitet og inklusion har allerede i nogle år nu fyldt på ledelsesdagsordenen. Der synes at være en generel anerkendelse af, at diversitet er berigende for arbejdspladser, fordi det medvirker til at udvide perspektivet og styrke innovationen

Men på dagsorden er også et mål om at udvide horisonten og skabe inklusion af - og et tilhørsforhold til arbejdspladsen for medarbejdere, der ikke passer ind i tidligere tiders meget konforme måde at se verden på - eller for medarbejdere som af den ene eller anden årsag har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Mee Too bevægelsen satte skub i en udvikling, som gjorde ”uskyldige klap bagi” til historie, kønsidentiteter er mere flydende og generelt synes der at være opstået et mere nuanceret og mindre dømmende syn på ”andre mennesker”. Man kan vel sige, at vi er blevet mere civiliserede - og det er klædeligt!

I 2023 har i alt 52 personer på Danmarks Bedste Arbejdspladser svaret, at de identificerer sig som noget andet end enten mand eller kvinde. Heldigvis har 92% af dem svaret, at de oplever, at medarbejderne bliver retfærdigt behandlet uanset køn.

Positivt er det også, at medarbejderne på Danmarks Bedste Arbejdspladser 2023 svarer at:
- de kan være sig selv, når de er på arbejde 94%
- medarbejderne bliver behandlet retfærdigt uanset etnisk oprindelse eller seksuel orientering 98%
- medarbejderne bliver behandlet retfærdigt uanset køn 97%
- medarbejderne bliver behandlet retfærdigt uanset alder 95%

Man kan også blive fyldt med håb ved at læse om initiativer og praksisser hos vinderne af vores specialpriser. Dem finder du her.

Alt i alt synes det at være en god arbejdsplads som altid at være en god forretning.
Et kæmpestort tillykke til alle Danmarks Bedste Arbejdspladser® 2023!

 

 Kontakt os

 


Liselotte Jensen

BEMÆRK! Dette websted bruger cookies og lignende teknologier.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du alle cookies i overensstemmelse med vores Cookie Policy.

jeg accepterer