Hvad kræver det at blive Great Place To Work certificeret? Find ud af det her!
MENU

At være blandt Danmarks Bedste Arbejdspladser betyder, at vi aldrig har problemer med at finde kvalificerede kandidater til ledige stillinger

 At være blandt Danmarks Bedste Arbejdspladser betyder, at vi aldrig har problemer med at finde kvalificerede kandidater til ledige stillinger

At være blandt Danmarks Bedste Arbejdspladser betyder, at vi aldrig har problemer med at finde kvalificerede kandidater til ledige stillinger

I forbindelse med 20-års jubilæet for Danmarks Bedste Arbejdspladser har vi interviewet HR-chef i Middelfart Sparekasse, Helle Lund Gregersen om Middelfart Sparekasses motivation for gennem at deltage i konkurrencen gennem 18 år.

 

Hvis I selv, i korthed, skal give et bud på, hvorfor I er én af Danmarks Bedste Arbejdspladser, hvad vil I så nævne?

Tillid er uden tvivl en helt afgørende del af fundamentet for, at vi gennem mange år har været en af Danmarks bedste arbejdspladser. Uden tillid til den enkelte medarbejder har vi ikke kunnet bedrive selvledelse og dermed uddelegere beslutningskraft til den enkelte medarbejder. Et af særkenderne ved Middelfart Sparekasse i forhold til andre virksomheder i finanssektoren er netop, at vi i størst muligt omfang placerer ansvar og beslutningsdygtighed hos den enkelte.

Det gør vi, fordi det er motiverende for en medarbejder at være ”herre i eget hus”. Vi gør det også, fordi det giver den bedste kundeoplevelse, når kunden oplever at sidde over for et menneske, som har mandat til at træffe beslutninger.

En vigtig pointe er, at tillid kun virker, når det går begge veje. Ledelsen skal have tillid til medarbejderen, og det er lige så vigtigt, at medarbejderen har tillid til ledelsen. Hvis frygten for repressalier overstiger lysten til at handle, mister man handlekraften.

Hvorfor deltager I i Danmarks Bedste Arbejdspladser, og hvad har det betydet for jer at være blandt Danmarks Bedste Arbejdspladser?

Vi har deltaget i Danmarks Bedste Arbejdspladser siden 2002. Først og fremmest holder det os skarpe, at vi ved, at vi hvert år skal til eksamen. Det kræver et stort og konstant fokus på arbejdsmiljøet og udviklingen af arbejdspladsen at holde sig til i toppen af listen. Derfor sikrer deltagelsen i sig selv, at vi altid har fokus på at bevare og udvikle Middelfart Sparekasse som en god arbejdsplads.

Great Place to Work er via sin udbredelse i mange lande og sine mange år på bagen uden tvivl det bedste værktøj til at benchmarke os mod andre arbejdspladser, både generelt og i den finansielle sektor. Derfor giver det værdi for os at deltage i Danmarks Bedste Arbejdspladser.

Vi gør en stor indsats for at sikre, at så mange kolleger som muligt deltager i spørgeskemaundersøgelsen. Det er et godt værktøj til at spotte til de udfordringer, vi kan arbejde med for at øge trivslen enten via generelle tiltag eller specifikke indsatser i den enkelte afdeling.

Hvordan har I konkret brugt jeres placering blandt Danmarks Bedste Arbejdspladser i position­eringen af jer som en attraktiv arbejdsplads?

Vores årelange fokus på at være en god arbejdsplads betyder, at det i dag er en meget stærk del af fortællingen om Middelfart Sparekasse. Vi bliver anset for at være en god arbejdsplads, og det betyder meget, når vi skal rekruttere nye kolleger. Vi har aldrig problemer med at finde kvalificerede kandidater til ledige stillinger, og det hænger i høj grad sammen med, at vi er en attraktiv arbejdsplads.

Kunderne forstår også sammenhængen mellem en god arbejdsplads og gode kundeoplevelser. Derfor er det også i kundernes interesse, at vi er en god arbejdsplads.

Den gode arbejdsplads er også en medvirkende faktor til, at vi scorer højt på kundetilfredshed og i imageanalyser. Værdien af at være en god arbejdsplads er svær at overvurdere.

 

  

BEMÆRK! Dette websted bruger cookies og lignende teknologier.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du alle cookies i overensstemmelse med vores Cookie Policy.

jeg accepterer