Hvad kræver det at blive Great Place To Work certificeret? Find ud af det her!
MENU

Sæt fokus, sænk fravær

Sæt fokus, sænk fravær

I 2018 fremlagde Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet rapporten ”Økonomisk Analyse: Sygefravær i den offentlige sektor”, som konkluderede, at offentligt ansatte i gennemsnit har flere sygedage end ansatte i den private sektor, når man sammenligner brancher og jobfunktioner[1]. På baggrund af rapporten har regeringen ytret ambition om at bruge over 100 mio. kr. på at reducere sygefraværet på offentlige arbejdspladser[2]. Andre har dog kritiseret regeringen for at drage konklusioner på usammenlignelige vilkår[3].

Uagtet hvilken historie tallene fortæller, er sygefravær på arbejdsmarkedet et emne, alle virksomhedsledere bør forholde sig til. Uanset om de leder en offentlig eller privat arbejdsplads. Men emnet er komplekst, da et højt sygefravær på arbejdspladsen kan skyldes adskillige både fysiske og psykiske faktorer, alt fra tunge løft til medarbejdersammensætning. De fleste faktorer har dog en fællesnævner: Ledelsesfokus. Og et sådan kan alle arbejdspladser arbejde med, hvad enten de er private eller offentlige.

Den gode historie: Fokus i det offentlige

I 2018 blandede en offentlig arbejdsplads sig i toppen af vores liste over Danmarks Bedste Arbejdspladser. Efter to top 20-placeringer brød Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret, Gentofte Kommune (JAC) ind i top 10 med en 9. plads og en specialpris for Danmarks Bedste Offentlige Arbejdsplads. Bedriften skyldes blandt andet en klar ledelsesstrategi, som for JAC har bidraget til, at sygefraværet blandt medarbejderne i de seneste fire år er reduceret med 30%.

JAC har forskellige dagtilbud til borgere med særlige behov, og så gør JAC sig særligt bemærket med en tillidsbaseret ledelsesstil, der overlader mest mulig medindflydelse til de over 100 medarbejdere. I praksis betyder det åbne ledermøder og decentralt budgetansvar, hvor medarbejderne er med til at udvikle organisationen og selv styrer økonomien i borgertilbuddene. Ledelsen tror nemlig på, at de medarbejdere, der er tættest på borgerne i dagligdagen, bedst kan vurdere, hvad borgerne har brug for. Hos JAC oplever de, at medbestemmelsen har stor positiv indflydelse på arbejdsmiljøet, hvilket understøttes af arbejdspladsens resultater i Great Place to Works undersøgelser. Foruden reduktionen af sygefraværet svarede 94% af medarbejderne i 2018, at arbejdsmiljøet hos JAC er psykisk og følelsesmæssigt sundt, mens 93% af medarbejderne fandt, at arbejdspladsen var et fysisk sikkert sted at arbejde. Se, det er resultater, der skaber værdi!

Nærvær skaber værdi

I rapporten fra Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet vurderes det, at hvis det gennemsnitlige sygefravær i den offentlige sektor reduceres med én dag, vil det svare til ca. 2.800 flere fuldtidspersoner på offentlige arbejdspladser, og at det vil frigøre ressourcer – som følge af færre udgifter til vikarer og overarbejde – svarende til ca. 790 mio. kr. Reduktion af sygefraværet i den offentlige sektor vil altså komme staten til gode, men arbejdspladser i den private sektor vil også mærke økonomisk gevinst ved at reducere sygefraværet blandt medarbejderne. Sygefravær hos medarbejdere rammer nemlig kollegerne, uanset om arbejdspladsen er offentlig eller privat, da alle da må løbe hurtigere, hvilket både hæmmer medarbejdernes sundhed og kvaliteten i arbejdet til ulempe for borgere, kunder eller hvem modtageren af virksomhedens service er. Derfor bør alle virksomheder – offentlige som private – sætte et særligt ledelsesfokus på at reducere eller holde sygefraværet så lavt som muligt på måder, der giver mening for deres respektive arbejdsplads for dermed at skabe nærvær fremfor fravær.

Torsdag den 14. marts inviterer Great Place to Work til et gratis inspirationsseminar med centerleder Ann-Christina Matzen Andreasen fra JAC, der blandt andet vil fortælle om, hvordan de med deres ledelsesfokus arbejder med netop at reducere sygefraværet, og hvorfor de kan kalde sig for én af Danmarks Bedste Arbejdspladser. Hvis du vil med til seminaret, kan du tilmelde dig her.

 


[1] https://bm.dk/media/9166/oekonomisk-analyse-_-sygefravaer-i-den-offentlige-sektor.pdf

[2] https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2019/01/100-mio-kr-til-sygefravaers-pakke-skal-give-faerre-sygedage-i-det-offentlige/

[3] https://politiken.dk/indland/art6948198/Eksperter-Regeringen-vildleder-om-sygefravær-i-det-offentlige


BEMÆRK! Dette websted bruger cookies og lignende teknologier.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du alle cookies i overensstemmelse med vores Cookie Policy.

jeg accepterer