Danmarks Bedste Arbejdspladser 2024 er kåret. Se dem her!
MENU

Respekt og retfærdighed fastholder medarbejderne på Europas Bedste Arbejdspladser 2022

 Respekt og retfærdighed fastholder medarbejderne på Europas Bedste Arbejdspladser 2022

Det engang sort-hvide skel mellem arbejds- og privatliv, er forvandlet til en grå masse hvor linjerne er blevet mere uskarpe.

To år efter at COVID-19 forvandlede vores hjem til hjemmearbejdspladser, er meget forandret. Det gælder både hvor og hvordan, vi arbejder, samt hvad vi ønsker at få ud af arbejdet. 

Verden over har medarbejdere forladt deres jobs i søgen efter mere mening, respekt og påskønnelse samt en bedre balance mellem arbejde og privatliv.

Nogle virksomheder har reageret ved at tilbyde større lønninger og bonusser. Andre som f.eks. Wavestone, har skabt engagement blandt sine medarbejdere ved at inkludere dem i beslutninger, som påvirker deres arbejde. 10 steder rundt om i verden samlede Wavestones ledere virksomhedens i alt 3.000 medarbejdere for at drøfte mål og fremtidsplaner. Hele 350 workshops blev afholdt for at ”sam-konstruere” virksomhedens strategiske retning sammen med medarbejderne i en fælles entreprenørskabsånd. Initiativer som disse har medvirket til, at Wavestone bliver nr. 4 på listen over Europas Bedste Arbejdspladser 2022 i kategorien for store virksomheder med flere end 500 medarbejdere.

Listen over Europas Bedste Arbejdspladser er opdelt i 4 kategorier:

  • 25 små virksomheder (med 10-49 medarbejdere),
  • 50 mellemstore virksomheder (med 50-499 medarbejdere),
  • 50 store virksomheder (med mere end 500+ medarbejdere), og
  • 25 multinationale virksomheder – virksomheder som har aktiviteter i tre eller flere europæiske lande, og som har mere end 1000 medarbejdere.

Listen er baseret på data fra medarbejderundersøgelser, som repræsenterer 1.4 millioner medarbejdere fra over 3.000 virksomheder på tværs af 37 lande i Europa. Undersøgelsen måler medarbejdernes oplevelse af tillid, nytænkning, værdier og ledelse.

For at kunne deltage på listen, skal virksomhederne først kvalificere sig til Great Place to Works nationale lister, som f.eks. Danmarks Bedste Arbejdspladser® eller Italiens Bedste Arbejdspladser.

Gennsminsitsscoren for de i alt 150 arbejdspladser på årets liste med Europas Bedste Arbejdspladser er 89%. Det er en forøgelse på 13 procentpoint i forhold til 2021 og det er i iøjefaldende højere end den generelle globale score for arbejdspladser på 55%.

Europas Bedste Arbejdspladser skiller sig især ud på følelsen af respekt og retfærdighed.

En smule respekt, tak! R-E-S-P-E-C-T!

Ifølge PWC har en ud af fem medarbejdere verden over planer om at opsige deres arbejde, og ifølge Gallups ’2022 State of the Global Workplace’, er engagementet blandt medarbejdere i Europa 14% – 7 procentpoint lavere end det globale gennemsnit på 21%.

Det er dog langtfra tilfældet blandt medarbejderne på Europas Bedste Arbejdspladser. Her har 87% tilkendegivet, at de gerne vil blive på arbejdspladsen i lang tid.

Research, som Great Place to Work har lavet, viser, at medarbejdere, som oplever, at de bliver respekteret af alle ledere i organisationen, i højere grad er tilbøjelig til at ville arbejde hos virksomheden i lang tid.

88% af medarbejderne på Europas Bedste Arbejdspladser oplever at blive vist respekt. Det er 14% højere, med en gennemsnitlig score.

Den stærke oplevelse af at blive vist respekt kommer bl.a. til udtryk ved flotte scorer på udsagn om involvering af medarbejdere i beslutninger, som påvirker deres arbejde, som er på 83% og om at støtte medarbejdere, der afprøver nye og bedre måder at gøre tingene på 87%, og om at blive tilbudt faglige udviklingsmuligheder på 85%. Ligesom Wavestone, går mange andre af Europas Bedste Arbejdspladser til deres medarbejdere for at få inspiration og idéer og for at involvere medarbejderne i det hele taget.

Den franske virksomhed, Extia (nr. 21 på listen over store virksomheder) har en ”Først Hvem, Så Hvad”-tilgang, hvor de fokuserer på hver enkelt medarbejder og deres tanker:  Med udgangspunkt i hvad den enkelte vil bibringe, definerer enkelte teams projekter sammen, så alle har en chance for at være nytænkende.

Med Kontinuerlig forbedring (Continuos Improvement) som kerneværdi, opmuntrer Extia desuden medarbejderne til at øge deres faglige kunnen og tilegne sig nye kompetencer gennem uddannelse og træning. Mere end 60% af deres medarbejdere gennemgår hvert år ny træning.  

Cpl Ireland (nr. 31 på listen over store virksomheder) inviterede sine medarbejdere til at medvirke til at udforme og implementere virksomhedens rejse mod mere diversitet, ligeværd og inklusion, ”BeProud”.

Den svenske virksomhed, Centiro, (nr. 36 på listen over mellemstore virksomheder) involverer sine medarbejdere i virksomhedens strategi, og medarbejdernes betragtninger værdsættes mere end det at nå de typiske KPI-mål.

”Når vi definerer vores strategi, starter vi altid med vores medarbejdere og det menneskelige perspektiv i stedet for målrettede KPI’er og andre tal, og alle kolleger er involveret i det strategiske arbejde. Der er frihed for alle Centiroitter til at skabe deres ”hvordan” – frihed indenfor en veldesignet ramme”, udtaler de.

Retfærdighed: Lige løn og muligheder

Europas Bedste Arbejdspladser udmærker sig i øvrigt ved en stærk oplevelse af retfærdighed. Det kommer til udtryk ved en oplevelse af at blive tilbudt en rimelig løn, af at forfremmelse foregår på et retfærdigt grundlag samt at der er lige muligheder for at blive anerkendt.

Det er svært at opleve retfærdighed uden en inkluderende kultur, hvor alle medarbejdere værdsættes og behandles lige.

Chiesi Group (nr. 12 på listen over multinationale arbejdspladser) har lanceret en Global Gender Equality Challenge og udviklet en handlingsplan med det formål at mindske lønforskellen blandt mænd og kvinder i 2023 samt at balancere antallet af mandlige og kvindelige ledere i 2030. Planen fokuserer også på inklusion af medarbejdere med et handikap.

Den finske virksomhed Vincit (nr. 7 på listen i kategorien over store arbejdspladser) afholder årligt Salary Weeks for at tilskynde til gennemsigtighed. Alle medarbejdere kan offentligt fremvise sin lønseddel og foreslå lønforhøjelser for kollegaer såvel som for sig selv.  

Den franske virksomhed EPI Etudes Et Projets Industriels (nr. 47 på listen i kategorien af mellemstore virksomheder) har helt fjernet organisationens hierarki:    

”Vi arbejder ud fra ’empowerment’ og ansvar. Der er intet organisatorisk hierarki, da medarbejdernes roller udvikler sig i takt med den enkeltes involvering og muligheder. Vi foretrækker at kunne tilbyde folk opgaver, som de nyder at udføre, så de ikke føler tiden bare skal gå”, udtaler EPI.  

Belgiske Bank van Breda (nr. 18 på listen i kategorien af store virksomheder) udfører ikke årlige medarbejdersamtaler, men afholder i stedet for regelmæssige ”YouTime”-samtaler, for at tale om ”Hvordan vi kan gøre dig endnu mere glad for dit job”.

Og man skal ikke forvente at finde teoretiske udsagn om bankens værdisæt på væggene. ”Vigtigere for os”, siger de, ”er at omsætte vores værdier såsom ærlighed, ansvarsfølelse og entusiasme til praksis i hverdagens handlinger og beslutninger”.

Understøt medarbejdernes trivsel

Ifølge Gallup er der ingen tegn på, at medarbejdernes trivsel bliver bedre, efterhånden som COVID-19 bliver endemisk. Det seneste år er trivslen faldet med 5 procentpoint til 47%.

Blandt Europas Bedste Arbejdspladser finder man mange forskellige initiativer, som har til hensigt at øge trivslen - bl.a.  tilbud om større fleksibilitet.

Centiro tror på, at medarbejderne yder deres bedste, når de er mentalt fokuserede, men afslappede, og definerer deres kultur som ’afslappet, men seriøs’ – ’en knivskarp måde at løse problemer på, kombineret med en personlig og afslappet mentalitet”, siger de.

Virksomheden bruger ikke udtrykket ‘work-life balance’ men i stedet ’life-life balance’, fordi livet til enhver tid bør være afbalanceret.

Italienske Bending Spoons (nr. 6 på listen i kategorien af mellemstore virksomheder) tilbyder et ubegrænset antal fridage, og virksomheden forventer, at medarbejderne holder minimum 20 fridage fri om året.

For at opfordre til sammenhængende perioder med hvile og rekreation, lukker den svenske virksomhed Tyréns (nr. 49 på listen i kategorien af store virksomheder) sine kontorer 3 uger hen over sommeren, samt mellem jul og nytår.

Under krigen i Ukraine har Teleperformance CEMEA (nr. 9 på listen i kategorien af multinationale) etableret en hotline for at hjælpe deres medarbejdere i Ukraine og Rusland med at fastholde kontakten med deres familier rundt omkring i verden. Hotlinen hjælper medarbejdere og deres familier, som har brug for hjælp til at krydse grænser fra Ukraine og hjælper ligeledes med at tilbyde indkvartering, psykologisk støtte og arbejde.

Medarbejdertrivsel er også påvirket af hvordan og hvorfra, medarbejdere arbejder. Nogle europæiske lande har taget hybrid-arbejde til sig mere end andre. En undersøgelse fra BBC blandt 10.000 personer viste, at over 1/3 af europæiske medarbejdere vil takke nej til et job uden fleksible arbejdstider, og 2/3 ville acceptere en lønnedgang til gengæld for mere fleksibilitet.

Mange af Europas Bedste lader det være op til medarbejderne selv, at beslutte hvor og hvornår de vil arbejde. Det er for eksempel tilfældet for AssisTT (nr. 37 på listen i kategorien af store virksomheder), som for at tilbyde mere fleksibilitet lader medarbejderne selv vælge både hvor de  ønsker at arbejde samt i hvor mange timer.   

Når alt kommer til alt

Europas Bedste Arbejdspladser 2022 giver et klart billede af, hvad medarbejderne ønsker af deres arbejdsgivere i dag. De vil føle, at deres arbejde giver mening. - De vil ses og høres og ønsker at indgå i beslutninger og tages med på råd om nye idéer.

Europas Bedste Arbejdspladser forstår, hvor vigtig det er for virksomhedens succes. Når medarbejderne har en positiv oplevelse på arbejdspladsen, klarer virksomheden sig bedre end sine konkurrenter!

Høje niveauer af respekt, retfærdighed og trivsel hjælper med at skabe kulturer med høj tillid. 90% af medarbejderne på Europas Bedste Arbejdspladser vil anbefale deres arbejdsplads til familie og venner, og 90% mener, at de mennesker, de arbejder sammen med, er villige til at gøre en ekstra indsats for at få arbejdet gjort.

Deres prioritering af medarbejderne gør Europas Bedste Arbejdspladser bedre i stand til at møde nye udfordringer og udvikle sig mens arbejdslivets fremtid fortsat redefineres. 

 

 

 Kontakt os

 


BEMÆRK! Dette websted bruger cookies og lignende teknologier.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du alle cookies i overensstemmelse med vores Cookie Policy.

jeg accepterer