Hvad kræver det at blive Great Place To Work certificeret? Find ud af det her!
MENU

Det primære mål er ikke at smykke sig med priser. Det er at skabe trivsel og engagement.

 Det primære mål er ikke at smykke sig med priser. Det er at skabe trivsel og engagement.

Anders Thorup 2

Af Anders Thorup, HR-chef i Beierholm

At skabe en god arbejdsplads kræver et langt og vedholdende udviklingsarbejde med udgangspunkt i det, som er unikt for den enkelte virksomhed – dens ledelsesværdier og kultur. Hos Beierholm blev kulturarbejdet konkretiseret i 2008, hvor vi blandt andet indledte et samarbejde med Great Place to Work. Siden har vi udviklet os til og udmærket os som en af Danmarks Bedste Arbejdspladser, samtidig med at vores medarbejderantal er steget kraftigt. I vores øjne har det første understøttet det andet.

Indledningsvist handlede samarbejdet primært om at finde ud af, hvorledes de arbejdsvilkår, der kendetegner dagligdagen hos os, påvirker vores medarbejderes motivation og trivsel. Til det formål benyttede vi Great Place to Works Trust Index undersøgelse. Undersøgelsen og det efterfølgende arbejde med udvikling af arbejdsmiljøet har vist sig at være en fremgangsmåde, der virker for Beierholm.

Siden 2008 er vores medarbejderantal mere end fordoblet, da vi har tilkøbt nye afdelinger. Det har krævet en kæmpe indsats med hensyn til integration og udvikling af kulturen i de nye afdelinger, og også her har samarbejdet med Great Place to Work bidraget til at skabe en fælles ramme om, hvad der skal kendetegne den nye afdeling.

Vi har, fra vi indledte samarbejdet med Great Place to Work, besluttet at være meget åbne om undersøgelsens resultater for hele organisationen og fastsat klare kriterier for, hvordan resultaterne skal omsættes til konkrete handlinger. Eksempelvis ved alle, at hvis en afdeling scorer under et vist niveau i undersøgelsen, vil der blive gennemført en udviklingsproces i afdelingen med Beierholms HR-chef som procesleder. Man kan dermed ikke ”putte sig” eller glemme at reagere på undersøgelsens resultater. Udviklingsforløbene har gennem tiden givet adskillige input til en lang række forbedringstiltag, som er kommet hele organisationen til gode.

Beierholm har siden 2012 ligget i top 5 blandt Danmarks Bedste Arbejdspladser i kategorien store virksomheder med mere end 500 medarbejdere. Undervejs er det endda blevet til to førstepladser. Placeringerne bruger vi internt såvel som eksternt, og når vi spørger, hvorfra ansøgere til ledige stillinger hos os har hørt om Beierholm, så svarer de ofte, at de har hørt eller læst om os i forbindelse med omtalen som en af Danmarks Bedste Arbejdspladser. Alligevel er det dog væsentligt at understrege, at Beierholm ikke primært deltager i Danmarks Bedste Arbejdspladser for at kunne smykke sig med priser. Vi gør det allermest for at sikre fokus på at fremme trivslen og engagementet blandt vores medarbejdere.


BEMÆRK! Dette websted bruger cookies og lignende teknologier.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du alle cookies i overensstemmelse med vores Cookie Policy.

jeg accepterer