Hvad kræver det at blive Great Place To Work certificeret? Find ud af det her!
MENU

Top 5: Her er de mest eftertragtede arbejdspladsforhold blandt yngre medarbejdere

 Top 5: Her er de mest eftertragtede arbejdspladsforhold blandt yngre medarbejdere

På baggrund af over 300.000 medarbejderundersøgelser har vi samlet fem arbejdsforhold, som de yngre medarbejdere – de såkaldte ’millenials’ (født ca. mellem 1982-1996) – fremhæver som de vigtigste for deres arbejdsglæde og -engagement.

Mere end tidligere generationer forventer millenials en høj grad af bl.a. lighed, transparens, fleksibilitet og mening. Og hvis ikke de oplever det, så er de ikke bange for at pakke deres ting og finde et andet arbejde.

Så hvis du vil blive bedre til at fastholde eller tiltrække yngre medarbejdere, gør du klogt i at læse denne artikel.

1. Retfærdig løn og mening for den enkelte

De yngre generationer er langt mere løn-bevidste end ældre generationer, og de kræver i højere grad at opleve deres arbejde som meningsfuldt.

Det fremgår ofte af vores undersøgelse, hvor millenials generelt er mere kritiske på udsagn om, hvorvidt de føler sig retfærdigt aflønnet og oplever, at deres arbejde er ”mere end bare et job”.

Hvis ikke løn og mening lever op til de yngre medarbejderes forventninger, er de ikke bange for at søge lykken andetsteds. Millenials er således næsten fire gange mere tilbøjelige til at forlade deres job end medarbejdere fra babyboomer-generationen og hele 11 gange mere tilbøjelige til at gøre det end kollegerne af generation X.

2. Inkluderende personalegoder til alle medarbejdere

Indimellem kan vi glemme, at visse af de efterhånden obligatoriske medarbejdergoder kun kommer enkelte medarbejdergrupper til gode. Det gælder fx dem målrettet medarbejdere med børn.

Derfor er det vigtigt ikke at komme til at overse de medarbejdere, som ikke har børn.

På vores undersøgelse svarede kun 79 % af de adspurgte millenials uden børn, at de planlagde at blive på deres arbejdsplads i lang tid. Til sammenligning svarede 85 % af medarbejderne i samme aldersgruppe, men med børn positivt på samme udsagn.

De bedste arbejdspladser tilbyder fordele til alle deres medarbejdere, uanset forholdene i deres privatliv.

3. #MeToo: Kønsmæssig lighed på alle niveauer

De yngre medarbejderes kommentarer i vores undersøgelser afspejler en stor bevidsthed om og blik for kønsmæssige forskelle og ligestilling.

Så hvis virksomheder vil fastholde eller tiltrække de dygtigste unge medarbejdere, gør de klogt i at følge med tiden og arbejde aktivt for ligestilling på arbejdspladsen.

4. Fleksible arbejdspladsmodeller

Mange har haft gode erfaringer med at arbejde hjemmefra under pandemien. Det betyder, at mange ikke ønsker at vende tilbage til en arbejdsplads indrettet på samme måde som før pandemien. Fx at skulle møde fysisk ind på arbejdspladsen hverdag fra kl. 8-16 eller 9-17.

I vores undersøgelser udtrykte de yngre medarbejdere i vid udstrækning ønske om at fortsætte med den fleksibilitet, de oplevede under pandemien.

De vil have mere frihed til at arbejde hjemmefra og generelt til at tilrettelægge deres egen arbejdstid.

5. Involvering skaber engagement

De yngre medarbejdere sætter pris på imødekommenhed og åbenhed på arbejdspladsen.

De vil kunne stille spørgsmål, komme med forslag og føle sig hørt. På den måde vil de føle ejerskab over for arbejdet og tage ansvar, hvilket vil styrke deres engagement.

De bedste arbejdspladser for de yngre medarbejdere, er altså arbejdspladser, som giver deres medarbejdere mulighed for at byde ind, arbejde kreativt og finde nye og smartere måder at gøre tingene på.

Ved du, hvordan de unge på din arbejdsplads har det? Eller har du brug for at gøre opmærksom på, hvor godt unge kandidater kan få det hos jer? Så lad os hjælpe med en medarbejderundersøgelse og en certificering. Lad os kontakt dig via knappen nedenfor.


 Kom i gang!

Denne artikel er skrevet på baggrund af: Top 5 Things Millennials Want In the Workplace in 2021 | Great Place to Work®


BEMÆRK! Dette websted bruger cookies og lignende teknologier.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du alle cookies i overensstemmelse med vores Cookie Policy.

jeg accepterer