Hvad kræver det at blive Great Place To Work certificeret? Find ud af det her!
MENU

Sæt fokus på disse områder for at rette op på en skrantende arbejdspladskultur

 Sæt fokus på disse områder for at rette op på en skrantende arbejdspladskultur

Hvad kan man som leder gøre, hvis man oplever, at arbejdspladskulturen skranter eller ligefrem er blevet giftig? I denne artikel har vi samlet tre områder, du som leder med fordel kan sætte fokus på at forbedre, fx hvis medarbejderomsætningen er høj, eller du oplever, at deadlines blive overskredet, at rygterne svirrer, og medarbejderne klager over deres arbejde eller kolleger. At ændre på den slags kræver en fokuseret og konsekvent indsats, men indsatsens er nødvendig. Dels er det ikke sundt for medarbejderne at være i sådanne miljøer, dels vil et sådant miljø skade virksomhedens forretning.

Uanset hvor store problemerne har vokset sig, er det muligt at genoprette tilliden og igen skabe en god og sund arbejdspladskultur. Det kræver dog en konsekvent indsats, og nedenfor foreslår vi tre områder, hvor du som leder med fordel kan sætte ind.

Sådan genopretter du en tillidsbaseret arbejdspladskultur
1. Anerkend, at ansvaret ligger hos ledelsen

Hvis arbejdspladskulturen skranter, må ledelsen først og fremmest stå frem og tage ansvar for kulturens tilstand og medarbejdernes oplevelse af den.

Kultur flyder oppefra og ned. Så jo hurtigere ledelsen erkender, at det er dem, der må tage ansvar og begynde at handle, desto hurtigere kan man gøre noget ved udfordringerne.

Ledelsen bør altså tage ejerskab over udfordringerne og forpligte sig til at gøre noget ved dem. Er du klar til det? For først derefter kan det egentlige arbejde med kulturudviklingen tage fart.

2. Gør det, du har sagt, du vil gøre

Ledelsen bør altid gøre det, den siger, den vil gøre. Så er der noget, du, som leder, faktisk ikke agter at gøre, skal du undgå at love, at du vil gøre det.

Det gælder altid, men er arbejdspladskulturen i krise, er det sikkert slet ikke det rette tidspunkt at love en helt masse nyt. Derimod kan du med fordel overveje, hvordan I på arbejdspladsen kan finde tilbage til de fundamentale værdier, som altid understøtter en god kultur: Troværdighed, respekt og retfærdighed.

Det er nemlig ofte de fundamentale værdier, der negligeres, når enten travlheden indfinder sig eller en krise opstår.

Det kan også være, at det er din virksomheds specifikke værdier, som er blevet forsømt, og det er dem, I atter skal løfte frem.

For hvis værdierne stadig står skrevet i medarbejderhåndbogen eller på kantines vægge, og ledelsen ikke lever dem, så vil medarbejderne opleve det som inkonsistent ledelse. Et brud med det, I kommunikerer.

Det nytter ikke kun at tale om værdierne. De skal leves. Konsekvent. For medarbejdere holder øje med deres ledere og evaluerer dem konstant – bl.a. ved at holde dem op imod virksomhedens værdier.

3. Forpligt dig til at kommunikere

God kommunikation er altid vigtigt. Særligt hvis ambitionen er at skabe en tillidsbaseret arbejdspladskultur.

Derfor bør ledelsen ikke blot bestræbe sig på, men forpligte sig til at kommunikere tydeligt og gennemsigtigt.

Som leder kan du fx overveje at dele med medarbejderne, hvordan ledelsen er kommet frem til de beslutninger, den træffer. Når ledere konsekvent deler, hvorfor de gør, som de gør, oplever medarbejderne at blive involveret i arbejdet, strategien og i forandringerne på arbejdspladsen.

Det er aldrig for sent at udvikle en god arbejdsplads

Hvis du eller de andre ledere på arbejdspladsen begynder at arbejde med de tre punkter ovenfor – ansvar, troværdighed og kommunikation – vil I kunne forstærke tillidskulturen på arbejdspladsen markant.

Men har du brug for dybere indsigt i, hvor du bør fokusere indsatsen, så lad os kontakte dig via knappen nedenfor. Du kan også begynde med at læse mere om vores medarbejderundersøgelser og anerkendelsesprogrammer.

 Kom i gang!

 

Artiklen er skrevet på baggrund af følgende artikel: Changing a Toxic Company Culture: 3 Strategies to Repair Your Workplace | Great Place to Work®


BEMÆRK! Dette websted bruger cookies og lignende teknologier.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du alle cookies i overensstemmelse med vores Cookie Policy.

jeg accepterer