Hvad kræver det at blive Great Place To Work certificeret? Find ud af det her!
MENU

Lilian Mogensen: Tillid skaber vækst

 Lilian Mogensen: Tillid skaber vækst

Interviewet med Lilian Mogensen stammer fra bogen 'Et spørgsmål om tillid', som Great Place to Work Danmark udgav i 2015. Bogen inderholder 16 personlige beretninger af ledere om, hvad tillid betyder for dem, og den kan fås gratis her. Lilian Mogensen er bestyrelsesformand Rejsekort & Rejseplan A/S, Mannaz A/S, bestyrelsesmedl., rådgiver i strategisk ledelse og digitalisering.


Der er god grund til at arbejde med tillid som en del af virksomhedens kulturelle fundament og ledelsesværdier. Det er vores erfaring i ATP, at det giver os vækstmuligheder og resultater – både for hver enkelt medarbejder, for virksomhedens bundlinje og for kundernes tilfredshed.

LilianMogensen ATP 022

Vi ved både fra ledelsesforskningens resultater og fra vores egne medarbejdertilfredshedsundersøgelser, at trivsel i hverdagen er noget af det, der betyder allermest for medarbejderne. Råderum, ansvar og indflydelse værdsættes meget højt. Og her kommer tillid i spil. Tillid fremmer selvstændig ageren, bringer potentiale i spil, fremmer innovation og giver gode kundeoplevelser. Og så kan det ses på bundlinjen i form af gode resultater. Overdreven kontrol det modsatte.

 ”Tillid er godt, kontrol er bedre” – det udtryk er ikke en del af vores ledelsesværdier i ATP. Vi tror mere på at finde den rette balance mellem tillid og kontrol. Vi arbejder, som en del af vores ledelsesværdier, med at finde løsninger, der både fastholder styringen og samtidig motiverer og involverer medarbejderne til at udvikle deres potentiale både fagligt og personligt og til at levere de bedste forretningsmæssige resultater i hverdagen.

Alle skal føle sig set, hørt og forstået. Det er en del af vores personalepolitik. Vi respekterer hinanden og har tillid til, at vi hver især gør vores bedste. Det handler om helhed, respekt og samarbejde. En høj grad af gensidig fleksibilitet er en del af vores hverdag i ATP. Vi respekterer mennesket bag medarbejderen og tror på, at det er en forudsætning for, at den enkelte kan præstere på topniveau hver eneste dag.

Hvor høj er tilliden på din arbejdspladsplads? Få hjælp til at måle den

Bevidstheden om, at vores ledere og medarbejdere er ambitiøse mennesker, der har valgt at investere deres arbejdsliv i ATP, stiller krav til os om, at vi indretter vores virksomhedskultur, så der udvises tillid, respekt og omsorg.

Klar retning og mening giver afgrænsende tillidsramme

Når vi i ATP har tillid som en del af vores værdiramme og kultur, så er det, fordi vi ønsker at overlade et ansvar til hver enkelt medarbejder om at træffe egne beslutninger i hverdagen, tage initiativer og vise engagement.

Det kræver en afgrænsende tillidsramme, så alle er klar over, hvilken ”bane” der spilles på. Denne tillidsramme udgøres af vores vision for virksomheden, de grundlæggende værdier, vores strategi og de strategiske målsætninger.

Vi gør os meget umage for at gøre dette fundament meget tydeligt for alle medarbejdere. Det giver klar retning og mening, og det giver hver enkelt medarbejder en klarhed over, hvad organisationen vil, hvordan vi kommer derhen, hvor grænserne går, og hvor meget ”plads”, der gives i hverdagen. På den måde kan hver enkelt medarbejder se sig selv i helheden. Der bliver plads til at udvise tillid, til at handle og til at tage initiativ – vi får frisat al potentiale og energi i vores virksomhed.

Det kræver mange kræfter at få skabt dette fundament og ikke mindst at få det til at leve i hverdagen i organisationen. Det er en afgørende forudsætning, at vi i topledelsen konstant sætter det på dagsordenen, løbende sætter alle handlinger ind i den overordnede ramme, og at vi i alle ledelseslag i organisationen gør os umage for at skabe sammenhængskraft og gøre vores værdier og strategier synlige i hverdagen. Det skal ikke blot leve i ledelsen, det kræver også et aktivt samarbejde med de faglige organisationer og med virksomhedsudvalg – både overordnet og lokalt.

At arbejde aktivt med tillid som en del af kulturen er et stort ledelsesarbejde. Vi kan ikke nøjes med at have fine formuleringer om tillid stående i visions- og strategipapirer. Det kræver konstant fokus på, at alle skal kunne have en fælles forståelse om, hvilke opgaver der skal løses af hvem, hvornår og hvordan. Men det er indsatsen værd. Resultatet er nemlig toppræstationer og arbejdsglæde til gavn både for virksomhed og kunder.

Få hjælp til arbejdet - bliv kontaktet af os

Tillid og anerkendelse er en integreret del af ATP's ledelseskultur

Vores ledelsesfilosofi er suveræn ledelse. Vi har sat os for, at ledelse skal være et middel til at skabe arbejdsglæde, udvise tillid og engagement.

Når vi rekrutterer ledere, skal de derfor ikke kun kunne forene fagligt engagement og forretningsforståelse, men også have en selvindsigt og adfærd, der motiverer andre. Vi gør os umage for at sikre, at de kan arbejde tillidsbaseret og dermed evner at bringe det fulde potentiale i spil i teamet og hos den enkelte medarbejder.

Det helt basale forhold mellem leder og medarbejder hviler i ATP på tillid. Vi tror på hinanden og kører efter princippet ”noget for noget”. Vi ved, at tillid giver selvtillid, fornyet energi og mod til at prøve kræfter med nye udfordringer. Det giver værdifuld fleksibilitet begge veje. Men det stiller store krav til vores ledere om hele tiden at arbejde med at gøre sig fortjent til tilliden.

Derfor træner vi alle vores ledere i kommunikation, i at bruge deres egen autenticitet, i at vise begejstring og anerkendelse, i at håndtere relationer, at motivere og ikke mindst i at skabe retning og mening i hverdagen. Det er store krav, men det skylder vi vores medarbejdere. De fortjener de bedste rammer for at kunne kombinere toppræstationer med arbejdsglæde.

Hvad trænger I til at få trænet? Få hjælp med undersøgelse

Tillid giver ikke ustyrlighed, men toppræstationer

Vi arbejder for at sikre den bedst mulige ATP-pension. Herudover administrerer vi en lang række velfærds- og sikringsordninger for næsten alle borgere og virksomheder i Danmark. Vi opererer på et globalt marked inden for investeringsområdet. Overalt er der stigende krav om effektivisering og lønsomhed. Det betyder, at vi har konstant fokus på bundlinjen – vi skal levere toppræstationer i hele ATP-koncernen. Og det skal ske uden at gå på kompromis med arbejdsglæden og trivslen.

Vi har høje ambitioner, masser af udfordringer og skal konstant forny os selv, vores løsninger og produkter. Vi har selvsagt brug for konkrete mål, opfølgning, måling af produktivitet og effektivitet, og det er vores erfaring, at det godt kan gå hånd i hånd med tillid. Men vi skal hele tiden gøre os umage for at finde den rette balance mellem tillid og kontrol.

Vi er ikke forskrækkede over kontrol, målinger og transparens i forhold til vores resultater. Det er vores erfaring, at man udmærket kan arbejde med tillid og kontrol samtidigt. Men det skal doseres rigtigt.

Nogle områder egner sig rigtig godt til kontrol og målinger, andre steder skal der sættes ind med tillid. Den balance stiller store krav til lederne at finde. Og der er kontant afregning fra medarbejderne, hvis vi ikke rammer den. Derfor efterspørger vi løbende feedback på fra vores medarbejdere – i hverdagen og i vores medarbejdertilfredshedsmålinger.

Få hjælp til målingen - bliv kontaktet af os

Vi har aktivt valgt at anvende tillid i vores ledelsesfundament, fordi det giver os drivkraft, giver motivation, lyst til at skabe og tænke selvstændigt. Det giver os den nødvendige vildskab og innovation, som giver os alt andet end ustyrlighed. Vi ser ”tillid på bundlinjen” i form af toppræstationer, og vi har flere gange været Danmarks bedste arbejdsplads.

 

Læs flere inspirerende refleksioner over tillid af dygtige danskere – hent e-bogen 'Et spørgsmål om tillid' HER

 Bliv certificeret!

 


BEMÆRK! Dette websted bruger cookies og lignende teknologier.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du alle cookies i overensstemmelse med vores Cookie Policy.

jeg accepterer