Danmarks Bedste Arbejdspladser 2024 er kåret. Se dem her!
MENU

En af Danmarks Bedste Arbejdspladser er offentlig!

 En af Danmarks Bedste Arbejdspladser er offentlig!

 

2018 var et godt år for Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret i Gentofte Kommune (JAC). For tredje år i træk forbedrede arbejdspladsen sine resultater i Great Place to Works medarbejderundersøgelse, hvilket medførte både en flot 9.-plads på listen over Danmarks Bedste Arbejdspladser i kategorien 50-499 medarbejdere og en kåring som Danmarks Bedste Offentlige Arbejdsplads. Hos JAC er man overbeviste om, at den høje medarbejdertilfredshed kommer kommunens borgere til gode. 

Succesfortællingen er ikke tilfældig, men resultatet af en strategisk indsats for at optimere den værdi, som medarbejderne kan skabe for JAC's borgere med særlige behov. JAC’s ledelse praktiserer en progressiv, tillidsbaseret og flad ledelsesstil, som giver medarbejderne mest mulig indflydelse på og ansvar for arbejdspladsens aktiviteter og strategi. I praksis indebærer ledelsesstilen bl.a. åbne ledermøder og decentralt budgetansvar, hvor medarbejderne er med til at udvikle arbejdspladsen og selv styrer økonomien i borgertilbuddene. Ledelsen tror nemlig på, at medarbejderne, som er tættest på borgerne i dagligdagen, også bedst kan vurdere, hvad borgerne har brug for. 

Medarbejderne laver strategien

For ledelsen ligger guldet hos medarbejderne. Derfor ser ledelsen det som sin vigtigste opgave at sætte en overordnet retning for JAC, som medarbejderne så kan arbejde frit under. Når der fx skal udvikles strategier for arbejdspladsen, inviteres medarbejdere på tværs af funktioner med til drøftelserne, så medarbejderne kan være med til at definere strategiernes indhold. Faktisk har JAC’s centerleder Ann-Christina Matzen Andreasen ingen indflydelse – det er alene op til medarbejderne og den øvrige ledergruppe at definere indsatsområder og arbejdsmetoder for JAC’s tilbud til borgerne. Og centerlederen kan tydeligt mærke effekten: ”Jeg kan se, hvilke vilde idéer og resultater for borgerne, vi kan skabe og opnå, når vi skaber sammen med medarbejderne og på tværs af organisationen. Gevinsten er samtidig større synergi, engagement, arbejdsglæde og ikke mindst stolthed hos medarbejderne, hvilket også gavner borgerne”.

Tilbage i 2013 var første gang, at medarbejderne sad med i en strategigruppe, og her blev arbejdspladsens vision om, at ”alle kan lære noget, og alle kan udvikle sig” formuleret. Visionen er central for arbejdspladsens strategi og afspejler dens mål om at vise omverdenen, at alle mennesker kan udvikle sig og lære nyt, uanset psykisk eller fysisk udgangspunkt. 

Danmarks Bedste Offentlige Arbejdsplads

JAC er en arbejdsplads under Gentofte Kommune, og Ann-Christina Matzen Andreasen oplever, at de kommunale rammer snarere understøtter end hæmmer den strategiske rammesætning: “Gentofte Kommune har høje ambitioner på sine borgeres vegne, som vi skal tage alvorligt. Vi skal dokumentere effekten af vores indsats og understøtte borgerne som aktive deltagere, og det er jeg virkelig glad for. Det giver god mening, at vi skal doku¬mentere, hvad det er for en indsats, vi yder borgerne, og hvad det betyder for dem. Jeg synes, at der er et fantastisk menneskesyn i Gentofte Kommunes politikker, der jo er en del af vores regler og rammer.”

Fordi JAC er forankret i Gentofte Kommunes sociale indsatsområde, finder centerlederen det naturligt, at kommunen vil sikre, at JAC får mest muligt ud af de midler, kommunen afsætter til sine borgere. Netop for at sikre borgerne en god ydelse, er det naturligt for JAC's ledelse at give medarbejderne de bedste forudsætninger for at gøre deres arbejde. Ifølge Ann-Christina Matzen Andreasen fordrer det et godt psykisk arbejdsmiljø, hvilket kræver investering – det er midlet til målet.

Hos JAC er det ikke kun vigtigt, hvad arbejdspladsen gør, men også hvordan den gør det. Derfor samarbejder de med Great Place to Work og deltager i Danmarks Bedste Arbejdspladser for at skabe et godt arbejdsmiljø ud fra en bevidsthed om, at det vil øge ledelsens og medarbejdernes arbejdsglæde og komme borgerne til gode. Samarbejdet har betydet, at JAC er gået frem i målingen tre år i træk og nu indtager 9. pladsen blandt Danmarks Bedste Arbejdspladser i kategorien 50-499 medarbejdere. Samtidig tager JAC prisen som Danmarks Bedste Offentlige Arbejdsplads på tværs af kategorier. ”Vi er alle – både ledere og medarbejdere – stolte over, at JAC som en offentlig arbejdsplads ligger så højt på listen. Vi vil rigtigt gerne tale den offentlige arbejdsplads op, og der er ingen tvivl om, at når man bliver Danmarks Bedste Offentlige Arbejdsplads, så har vi alletiders mulighed for det.”

Hvis du er interesseret i at høre, hvordan vi også kan hjælpe din arbejdsplads, så kontakt os via knappen herunder

*Artiklen stammer fra vores rapport udgivet i forbindelse med kåringen af Danmarks Bedste Arbejdspladser 2017. 


BEMÆRK! Dette websted bruger cookies og lignende teknologier.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du alle cookies i overensstemmelse med vores Cookie Policy.

jeg accepterer