Danmarks Bedste Arbejdspladser 2024 er kåret. Se dem her!
MENU

7 tips som kan forbedre arbejdspladsen for dine kvindelige kolleger

 7 tips som kan forbedre arbejdspladsen for dine kvindelige kolleger

 

Hvad ville det betyde for din forretning, hvis ALLE dine medarbejdere bidrog med deres bedste idéer og forløste deres fulde potentiale på arbejdspladsen?

Kun omkring halvdelen af de kvindelige medarbejdere på den gennemsnitlige danske arbejdsplads oplever, at ledelsen involverer dem i beslutninger, der påvirker deres arbejde eller arbejdsmiljø, og at de bliver tilbudt faglige udviklingsmuligheder. Derimod oplever over halvdelen (!) af de kvindelige medarbejdere, at ledelsen favoriserer nogen frem for andre, og at forfremmelser ikke altid går til dem, der fortjener det mest1.

Resultatet er en oplevelse af uretfærdighed, det svækker de kvindelige medarbejderes tillid til ledelsen, deres trivsel og det hæmmer deres muligheder for at udvikle sig selv og dermed også arbejdspladsens forretning. Selvom vi i Danmark gør det bedre end i de fleste lande, hvad ligestilling angår, kan vi altså stadig forbedre mange kvinders oplevelse af deres arbejdsplads.

7 tips som kan forbedre arbejdspladsen og forløse potentialet hos dine medarbejdere
1. Opsøg medarbejderne og lyt til, hvad de har at sige

Tag dig tid til at opsøge og lytte til dine medarbejdere. Du risikerer, at du aldrig hører fra visse af dem, hvis du altid regner med, at de altid selv kommer til dig med forslag til forbedringer eller beslutninger. Måske går du glip af de mest innovative og gennemtænkte idéer!

2. Spørg dine medarbejdere om, hvad de vil

Spørg dine medarbejdere om, hvilke opgaver og udviklingsmuligheder de er interesserede i. På den måde bliver du dels klogere på, hvordan du hjælper deres udvikling og karriere på vej, dels hvordan I får aktiveret deres talenter til gavn for organisationen og forretningen.

3. Vær ydmyg og tilgængelig

De bedste ledere er ydmyge og interagerer med deres medarbejdere til firmaarrangementer, under roadshows og afdelingsbesøg, til diverse møder samt spiser med medarbejderne til frokost. Gør du det, viser du dine medarbejdere, at du er tilgængelig og i øjenhøjde. Og så vil de have nemmere ved også at opsøge og være åben over for dig.

4. Kommunikér tydeligt organisationens kriterier for forfremmelser

Sørg for, at organisationens forfremmelseskriterier er tydelige, tilgængelige og forståelige for samtlige medarbejdere. Ved forfremmelser skal ledelsen være i stand til at forklare og begrunde forfremmelsen på baggrund af netop disse kriterier.

5. Motivér medarbejdernes udvikling

Sørg for, at organisationens forfremmelseskriterier er tydelige, tilgængelige og forståelige for samtlige medarbejdere. Ved forfremmelser skal ledelsen være i stand til at forklare og begrunde forfremmelsen på baggrund af netop disse kriterier.

6. Før regnskab med opgavefordelingen

Lav en oversigt over, hvilke medarbejdere du tildeler opgaver og tilbyder muligheder. Hold øje med dig selv ved regelmæssigt at opdatere og tjekke din oversigt for at se, om du ofte tildeler de samme medarbejdere de mest spændende eller udfordrende opgaver. Overblikket afslører, om du giver dine medarbejderne ligeværdige arbejdsmæssige forudsætninger og muligheder for at udvikle sig.

7. Find forskellene, udforsk dem og find på løsninger til at udligne dem

Vores Trust Index-undersøgelse giver dig indsigt i, hvordan dine medarbejdere oplever arbejdspladsen. Undersøgelsen viser, hvor udfordringerne er størst, og på den baggrund kan du udvikle en handlingsplan og søge inspiration til at forbedre forholdene. Vi hjælper dig hellere end gerne med opfølgende samtaler, udviklende rådgivning og inspirerende best practices fra de bedste arbejdspladser.

Ovenstående er ikke en tjekliste med punkter, du skal udføre. Men du kan lade dig inspirere af dem, når du skal udvikle din egen ledelsesstil. For når du som leder spørger og inddrager dine medarbejderne – dem, der står med udfordringerne til daglig – så bliver du både klogere på deres udfordringer, og på hvordan de vil ledes – det effektiviserer så at sige din ledelse.

Effektiv ledelse opmuntrer – i samspil med meningsfulde værdier og tillid – medarbejderne til at finde nye og bedre måder at gøre tingene på. Og det gælder for dine kvindelige såvel som mandlige medarbejdere. For som du måske har bemærket, er ingen af ovenstående tips kønsspecifikke. Derimod kan de – uanset medarbejdernes køn – motivere medarbejderne til at innovere og til at udvikle sig selv og dermed også motivere dem til at udvikle arbejdspladsens forretning.

 

1. Tallene for ”Danmark 2019” er hentet fra en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse (flere end 2.000 respondenter), gennemført af analysehuset Userneeds for Great Place to Work Danmark i foråret 2019.


BEMÆRK! Dette websted bruger cookies og lignende teknologier.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du alle cookies i overensstemmelse med vores Cookie Policy.

jeg accepterer