Danmarks Bedste Arbejdspladser 2024 er kåret. Se dem her!
MENU

Udvikling og samarbejde - en vigtig del af fremtidens organisation

Udvikling og samarbejde - en vigtig del af fremtidens organisation

Udvikling og samarbejde - en vigtig del af fremtidens organisation

Tillid, stolthed og fællesskab er helt afgørende, hvis man ønsker at skabe en god arbejdsplads, hvor samarbejde, relationer og resultater går hånd i hånd.

Men tillid, stolthed og fællesskab opstår ikke af sig selv. De skabes, når ledere og medarbejdere går sammen om at udvikle og udfylde rammerne om den gode arbejdsplads. Det viser Great Place to Works årlige analyser af tillid, stolthed og fællesskab på tusindvis af arbejdspladser rundt om i verden, som danner baggrund for årlige kåringer af de bedste arbejdspladser i Danmark og 50 andre lande verden over.

Vores analyser af relationerne på de bedste arbejdspladser viser, at en tillidsbaseret kultur er en stærk driver for succes og helt afgørende for at fastholde medarbejderne og sikre, at de forbliver engagerede i deres arbejde. Vi ser også, at de bedste arbejdspladser opfatter medarbejderne som afgørende for succes, og at de har et stort fokus på faglig udvikling og på at skabe de bedste betingelser for samarbejde på tværs af arbejdspladsen.

Det øgede fokus på udvikling af medarbejderne hænger bl.a. sammen med, at tiltrækning og fastholdelse af dygtige og kvalificerede medarbejdere ses som en af de største udfordringer de kommende år. Det understreges af LinkedIns Global Talent Trends undersøgelse fra 2015, hvor mere end hver tredje af de danske respondenter vægter faglige udviklingsmuligheder højere end løn, hvis de skulle skifte arbejde.

Hvor udvikling tidligere ofte sås som deltagelse på eksterne kurser og uddannelsesforløb, er udvikling i dag i langt højere grad tænkt ind i hverdagen. Flere og flere af de bedste arbejdspladser udskifter de årlige performance reviews med feedback i den daglige opgaveløsning eller i forbindelse med månedlige eller kvartalsvise 1:1 samtaler. På samme tid ser vi, at de bedste arbejdspladser ikke længere fokuserer på de få udvalgte talenter eller "high-potentials". I stedet opfatter de alle medarbejdere som talenter og giver dem adgang til udvikling og feedback, så de kan udnytte deres fulde potentiale og derigennem bidrage til at skabe resultater for virksomheden.

Dette skifte går hånd i hånd med ønsket blandt mange medarbejdere om hyppigere feedback og mentoring og opfattelsen af udvikling som en naturlig del af dagligdagen. Blandt de bedste arbejdspladser ser vi også mere fleksibilitet i anvendelsen af eksterne kursuskroner, således at medarbejderne i højere grad får mulighed for selv at beslutte, hvilke uddannelser og kurser, der er relevante for dem inden for virksomhedens samlede strategiske ramme.

Fællesskab og samarbejde er andre områder, som står højt på dagsordenen blandt de bedste arbejdspladser, og dette fokus vil ikke blive mindre de kommende år. Det hænger sammen med de organisatoriske udfordringer, som mange virksomheder står over for, hvor traditionelle hierarkier afløses af projekt- eller netværksorganisering i en slags "living systems". I fremtidens organisation er samarbejde i de enkelte projekter og ikke mindst på tværs af projekter derfor helt afgørende for succes. Men fællesskab opstår ikke af sig selv. Det kræver en aktiv indsats, og derfor anvender mange arbejdspladser virksomhedsdage og "ud af huset"-oplevelser for at øge fællesskabsfølelsen og derigennem skabe de bedste betingelser for samarbejde.

Med andre ord er udvikling, samarbejde og fællesskab også en vigtig del af fremtidens organisation og for at få succes er det afgørende, at man tager aktiv stilling til, hvad det er for en kultur, man ønsker at skabe, og hvordan man får det bedste frem i den enkelte medarbejder individuelt og alle medarbejdere i fællesskab.

Denne leder er bragt i Berlingske Medias annoncetillæg, Kurser og kompetencer, den 30. marts 2017.


BEMÆRK! Dette websted bruger cookies og lignende teknologier.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du alle cookies i overensstemmelse med vores Cookie Policy.

jeg accepterer