MENU

Europas Bedste Arbejdspladser 2016

Europas Bedste Arbejdspladser 2016

Europas Bedste Arbejdspladser 2016

Great Place to Work kårede  Europas Bedste Arbejdspladser 2016 ved en prisoverrækkelse i Dublin og hele 18 danske virksomheder er blandt de 100 europæiske arbejdspladser, hvor medarbejderne er mest tilfredse. Vi har god grund til at være stolte af den store repræsentation af danske arbejdspladser, men resultatet overrasker mig egentlig ikke. Der er nemlig tale om arbejdspladser, som arbejder målrettet og fokuseret på at skabe en god arbejdsplads med en høj grad af tillid, stolthed og fællesskab.

Det er værdier, som går godt i tråd med den danske kultur, hvor magtdistancen mellem ledere og medarbejdere eksempelvis er meget lavere end i Sydeuropa, og hvor medarbejderne i langt højere grad forventer at blive inddraget og involveret i beslutninger – men hvor de til gengæld også stiller højere krav til deres leder og arbejdsplads.

På en række centrale arbejdsmiljøområder ligger de bedste danske arbejdspladser over gennemsnittet for de 100 Bedste Arbejdspladser i Europa. Det gælder blandt andet den ledelsesmæssige opbakning til at balancere arbejdsliv og privatliv; ledelsens evne til at vise anerkendelse og oprigtig interesse for den enkelte medarbejder samt oplevelsen af at gøre en forskel og finde mening i sit arbejde.

Resultatet af Europas Bedste Arbejdspladser 2016 bygger på besvarelser fra mere end 700.000 medarbejdere fordelt på godt 2.250 virksomheder i Europa. Danmark er kun overgået af England og Tyskland i antal arbejdspladser, men målt på indbyggertal har Danmark flest i top 100.  Danmark har også Europas bedste offentlige arbejdsplads; for tredje gang er Center for Socialpsykiatri på Lolland den bedst placerede offentlige arbejdsplads på den europæiske liste.

Men hvad kendetegner Europas Bedste Arbejdspladser 2016?
Arbejdspladserne på årets liste har det til fælles, at de ved, at i en stærk arbejdspladskultur er medarbejdernes trivel afgørende for, at virksomheden når sine strategiske målsætninger. De er bevidste om, hvad det er for en arbejdsplads, de ønsker at være, ligesom de arbejder målrettet for at skabe sammenhæng mellem kultur, værdier og strategi.

Netop betydningen af sammenhæng og mening for den enkelte er en vigtig faktor for at fastholde engagementet og motivationen på Europas Bedste Arbejdspladser. Når sammenhæng og mening understøttes af en tillidskultur hvor medarbejderne har indflydelse på eget arbejde og bliver involveret i beslutninger, styrker det medarbejdernes oplevelse af, at det er en rigtig god arbejdsplads. Ligeledes spiller ledelsens evne til at agere troværdigt, etisk ansvarligt og i det hele taget holde, hvad de lover markant ind på medarbejdernes oplevelse af arbejdspladsen som et godt sted af være.

Det er helt tydeligt, at når medarbejderne møder en troværdig ledelse, som de har tillid til, og oplever at blive behandlet fair og respektfuldt, så viser de også tillid, engagerer sig og er forandringsparate. Det er faktorer, der fremmer produktiviteten, hvilket Danmark i høj grad har brug for i den evigt, foranderlige internationale konkurrence.

Fokus på fællesskabet og teamfølelsen er yderligere tendenser, vi ser blandt Europas Bedste Arbejdspladser. Vores analyse af de 100 bedste arbejdspladser i Europa viser, at teamfølelsen og troen på, at alle løfter i flok og gerne vil samarbejde, er helt afgørende for at medarbejderne trives og ønsker at yde en ekstra indsats.

De danske arbejdspladser på den europæiske liste er en kilde til inspiration for andre arbejdspladser. De har vist, at det ikke er raketvidenskab at skabe en god arbejdsplads, men det kræver fokus og vedholdenhed og ikke mindst en klar vision for fremtiden.

De danske arbejdspladser blandt de 100 bedste i Europa er:

Kategorien Mellemstore Arbejdspladser (50 – 499 medarbejdere)
10. Center for Socialpsykiatri, Lolland
25. Middelfart Sparekasse                          
31. Delegate
34. Mjølner Informatics
40. Hartmanns
42. Abakion
43. Lodam Electronics
45. Pentia
48. Herning kommunale tandpleje  

Kategorien Store Arbejdspladser (flere end 500 medarbejdere)  
4. EnergiMidt
6. Beierholm

Kategorien Multinationale Selskaber
1. Mars
3. EMC
5. Adecco
8. Abbvie
10. Hilti
11. H&M
18. Johnson & Johnson (Janssen)

 


BEMÆRK! Dette websted bruger cookies og lignende teknologier.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du alle cookies i overensstemmelse med vores Cookie Policy.

jeg accepterer