MENU

En mangfoldig og inkluderende arbejdsplads er en god forretning!

En mangfoldig og inkluderende arbejdsplads er en god forretning!

Diversitet og inklusion (D&I) handler om mere end politikker, programmer og antal medarbejdere. Det handler om at behandle sine medarbejdere retfærdigt og respektere deres forskellige behov, perspektiver og potentiale. Når arbejdspladser gør det, er både tilliden og engagementet blandt medarbejderne større, og arbejdspladsen vil som følge have bedre forudsætninger for at out-performe sine konkurrenter.

Hvad er forskellen på diversitet & inklusion?

Diversitet og inklusion er relaterede begreber, men de betyder ikke det samme. Hvor diversitet handler om repræsentationen af forskellige grupper, handler inklusion om at inddrage de forskellige grupper i et fællesskab.

Et fællesskab hvor grupper med forskellige køn, etniciteter, nationaliteter, seksuelle overbevisninger og personligheder sameksisterer kan altså godt være mangfoldigt, men hvis kun nogle af disse grupper har indflydelse på fællesskabet – bliver spurgt, lyttet til og inddraget – er der ikke tale om inklusion.

Hvad er diversitet & inklusion på arbejdspladsen?

På en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads føler alle sig involveret. Uanset hvem de er, og hvilken stilling de har. Det er væsentligt, at den følelse er til stede overalt på arbejdspladsen og kommer til udtryk i alle lag og tiltag.

Overvej fx om diversitet er et integreret fokus i jeres rekrutteringsproces – både i de enkelte afdelinger, og når det kommer til rekruttering af ledere. Eller er 50 % af jeres medarbejdere kvinder, mens ingen af jeres ledere er det? Overvej, om I har en god repræsentation af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, og i få fald hvordan de fordeler sig på arbejdspladsen: arbejder de alle i samme afdeling?

At svare på spørgsmål som disse kan indikere, hvor mangfoldig og inkluderende en arbejdsplads egentlig er.

Hvorfor er det vigtigt at skabe en mangfoldig og inkluderende arbejdspladsen?

Ifølge studier er der mange fordele ved at skabe at skabe en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads, fx:

Faktisk er inklusion på arbejdspladsen en af de mest afgørende faktorer, hvad angår medarbejderfastholdelse. For hvis medarbejdere ikke oplever, at deres idéer, tilstedeværelse eller bidrag oprigtigt værdsættes og tages seriøst på arbejdspladsen, vil de før eller siden, søge andre steder hen.

Vores undersøgelser af arbejdspladskultur viser, at når medarbejdere har tillid til, at de og deres kollegaer vil blive behandlet retfærdigt uanset deres etnicitet, køn, seksuelle orientering eller alder, er de:

  • 9,8 gange mere tilbøjelige til at se frem til at gå på arbejde
  • 6,3 gange mere tilbøjelige til at være stolte af deres arbejde
  • 5,4 gange mere tilbøjelige til at ville arbejde for arbejdspladsen i lang tid

En inkluderende arbejdspladskultur vil altså ikke kun gøre jer i stand til at tiltrække fremtidige talenter med forskelligartede egenskaber, men også hjælpe jer med at fastholde de talenter, I allerede har.

Hvad er en inkluderende arbejdsplads?

En inkluderende arbejdsplads består ikke bare af en mangfoldig medarbejdergruppe. Det essentielle er, at alle i den mangfoldige medarbejdergruppe oplever tillid og føler sig involveret på arbejdspladsen. Hvis mangfoldighed ikke følges op med inkluderende tiltag, er der tale om symbolpolitik.

Så hvordan ved du, om I faktisk har formået at skabe en inkluderende og retfærdig arbejdsplads?

Svaret er ved hjælp af data. Baseret på vores mere end 28 års erfaring har vi udviklet en platform, der kan måle jeres kultur, herunder netop om jeres arbejdsplads er inkluderende. Platformen hedder Emprising™, og med den bliver det tydeligt, hvor medarbejdernes arbejdspladsoplevelse varierer, og dermed hvor I skal sætte ind for at styrke oplevelsen af jeres arbejdsplads som inkluderende og retfærdig.

Kontakt os her for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at udvikle jeres arbejdsplads.


BEMÆRK! Dette websted bruger cookies og lignende teknologier.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du alle cookies i overensstemmelse med vores Cookie Policy.

jeg accepterer